Nieuws uit ZwolleOpiniePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

‘Zwollenaren moeten meer invloed uit kunnen oefenen’

Zwolle – Denk aan de omgevingsvisie, denk aan de hoogbouwvisie en de Zwartewaterzone. Vaak worden Zwollenaren te laat, te weinig of helemaal niet betrokken bij plannen die gaan over hun stad. En als ze al betrokken zijn, hebben ze niet het idee dat ze invloed op die plannen hebben gehad. De PvdA ziet dé oplossing in een onderzoeksbudget.

“Als je inwoners echt meer invloed wilt geven en een gelijk speelveld wilt creëren, moet je ze toegang geven tot dezelfde kennis en expertise als die van projectontwikkelaars en de gemeente”, aldus PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof. “Daarom willen wij dat Zwollenaren bij fysieke ontwikkelingen die veel effect hebben op de stad of hun buurt of leven, recht krijgen op een onderzoeksbudget.”

Right to research

Een onderzoeksbudget of ‘Right to Research’ geeft Zwollenaren mogelijkheden om echt mee te denken over beslissingen die genomen worden in hun stad en in hun buurt of om met alternatieven te komen. Wolthof: “Dit houdt in dat Zwollenaren bij fysieke ontwikkelingen recht hebben op een budget om zelf expertise te mobiliseren, om onderzoek te doen en feiten boven tafel te halen. Daarmee geef je Zwollenaren invloed om, net als ontwikkelaars, onderzoek te doen naar plannen over hun stad.” Dit sluit volgens de PvdA aan bij het Right to Challenge waar ook geld voor wordt vrijgemaakt, waarmee inwoners de gemeente mogen uitdagen als ze denken dat ze zorg beter, slimmer of goedkoper kunnen regelen.

Ontwikkelingen

Onlangs nog bij de ontwikkeling van de Zwartewaterzone bleek dat commerciële partijen het participatieproces in handen hadden. Daar heeft de wethouder uiteindelijk na veel protest van omwonenden, de ontwikkelaar teruggefloten. De PvdA ziet ook dat graag anders: “Als er een ontwikkeling plaatsvindt, is het van belang dat we eerst onder verantwoordelijkheid van de gemeente met belanghebbenden kijken hoe een gebied ontwikkeld moet worden. Pas als daaruit duidelijk is wat er moet gebeuren, kun je commerciële partijen met een direct belang bij die ontwikkeling betrekken. Dit vraag dus om gemeentelijke regie in het participatieproces.”

Met een onderzoeksbudget krijgen Zwollenaren een bedrag gerelateerd aan de omvang van het plan van de initiatiefnemer(s) om zelf expertise in te schakelen, onderzoek te doen, feiten boven tafel te halen. De PvdA verzoekt het college om met een budgetvoorstel te komen voor de PPN van 2022 – 2024. “Samen duurzaam uit de crisis kan maar op een manier, namelijk met alle Zwollenaren. En als je Zwollenaren echt invloed wilt geven op gemeentelijke plannen, moet de gemeente ze daartoe in staat stellen. Kennis is immers macht, en meer macht en invloed is het doel van participatie.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button