KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

AtelierOverijssel: De boom heeft meer waarde dan je denkt

Zwolle – Afgelopen jaar werkte AtelierOverijssel onder leiding van Ateliermeester Frank Stroeken aan een verkenning naar de waarde van bomen voor Overijssel. Met de verkenning wil AtelierOverijssel de bewustwording rond de betekenis van bomen vergroten en handelingsperspectief bieden voor iedereen die werkt aan het landschap van Overijssel.

De publicatie van de verkenning is te vinden op http://www.atelieroverijssel.nl. De resultaten worden op 25 november tijdens het webinar ‘Bomen in Overijssel, waardevol kapitaal’ gepresenteerd.

Overijsselse bomenstrategie

Niet alleen het Rijk werkt aan een nationale bossenstrategie, ook Overijssel werkt aan een bomenstrategie inclusief het planten van 1,1 miljoen bomen. De vraag is welke bomen dit moeten zijn, waar ze moeten komen en wat kunnen ze betekenen voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie of gezondheid? Dit soort vragen hangen samen met verschillende dilemma’s die er spelen en met de betekenis die bomen voor mensen hebben; de culturele
component. De publicatie geeft houvast en inspiratie in de zoektocht naar antwoorden.
Beleidsmakers en bestuurders kunnen met de resultaten van de verkenning gerichter werken aan opgaven waarin bomen een grote rol kunnen spelen zoals klimaatadaptatie, de schoonheid van het landschap, biodiversiteit en kringlooplandbouw. “We hopen het bewustzijn rond bomen te vergroten en zo een betere plek voor bomen te realiseren binnen beleid,” aldus Frank Stroeken.

Bomen krijgen onvoldoende tijd om te groeien

Frank Stroeken vertelt over een aantal opvallende zaken die naar voren komen in de verkenning. Bomen krijgen bijvoorbeeld zelden de tijd die ze van nature kunnen doorlopen. “Geef bomen de tijd en zorg dat ze kunnen blijven groeien want dan dragen ze veel meer bij aan opgaven als klimaatadaptatie en landschappelijke kwaliteit.” Dit hangt samen met het feit dat bomen die vandaag in het Overijsselse landschap staan ooit geplant zijn met inmiddels historische bedoelingen. “Nieuwe boomaanplant zou dus onderdeel moeten zijn van een
huidig en/of nieuw verhaal voor het boomlandschap van 2050 en verder. Zo’n verhaal of toekomstbeeld is er niet.” Zijn advies is om dat te ontwikkelen zodat er dan bewust toegewerkt kan worden naar het gewenste landschap voor Overijssel.

Een boom dichtbij mensen

Een andere opvallende conclusie is dat nieuwe bomen dichtbij de woon- en leefomgeving van mensen geplaatst zouden moeten worden. “Daar krijgen bomen de meeste waarden en gunnen we ze de tijd. Wees wel voorbereid op concurrentie en conflicten wanneer de bomen heel dicht op huizen komen, bijvoorbeeld ten aanzien van zonnepanelen,” aldus Frank.
Vooruit denken en anticiperen op de benodigde ruimte voor bomen is daarbij essentieel. (Veen)bossen lossen problemen op Verder zou het grootschalig aanplanten van bomen toegepast moeten worden op plekken waar bomen problemen oplossen die het landschap kent. Die problemen kunnen samenhangen met: zicht (windbossen), biodiversiteit (verweven of in robuuste gebieden), klimaatadaptatie (water en hitte) of het verlagen van CO2 uitstoot. Als voorbeeld voor een betere CO2 balans komt AtelierOverijssel met de suggestie bomen te planten in de veenweiden waar nu bodemdaling gepaard gaat met grote CO2 uitstoot. Veenmoerasbossen
zouden veel van de CO2 kunnen vastleggen.

De publicatie is te vinden op: http://www.atelieroverijssel.nl/publicaties.

Atelier Overijssel

AtelierOverijssel is een samenwerking tussen Het Oversticht, Landschap Overijssel en Kunstenlab. Voor deze verkenning is AtelierOverijssel versterkt met Sweco. AtelierOverijssel speelt in op een toekomstig landschap door zich te richten op de lange termijn, met analyses, ontwerpend onderzoek en experiment. Deze maakt AtelierOverijssel zichtbaar voor iedereen die op professionele wijze werkt aan de kwaliteit van Overijssel of daarbuiten. AtelierOverijssel is er om te prikkelen en om ‘solide, landschapsinclusief beleid’ aan te jagen. In deze verkenning richt AtelierOverijssel zich op beleidsmakers en professionals die beroepsmatig zijdelings of direct met ruimtelijke ordening en met bomen in Overijssel bezig zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button