Nieuws uit Zwolle

Stand van zaken woningbouw Zwolle

Zwolle – De verwachting is dat in totaal dit jaar 592 woningen worden gerealiseerd in Zwolle. Op de vijf strategieën in het actieplan woningbouw uit juni 2023 zijn activiteiten uitgevoerd en bereikt de gemeente ook eerste resultaten. Dat blijkt uit een nota die wethouder Dorrit de Jong stuurt naar de gemeenterad van Zwolle.

Het gaat bijvoorbeeld over aanvragen voor de StartBouwImpuls, een stimuleringsregeling van het Rijk en door optimalisaties uit te werken en in besluitvorming te brengen over het woningbouwprogramma in projecten. Ook in Zwolle is de woningbouw onder druk komen te staan door uitdagende marktomstandigheden.

Woningen dit jaar tot nu toe

In Zwolle zijn tot peildatum (1/10/2023) dit jaar 511 woningen gerealiseerd. Daarvoor hebben de Zwolse corporaties er 250 voor hun rekening genomen, waarvan 193 sociale huur. De overige 57 betroffen middelduur-1. De verwachting is dat in totaal dit jaar 592 woningen worden gerealiseerd.

Aanvullend op doorlopende activiteiten voor locatie- en gebiedsontwikkelingen heeft de gemeente tot en met
juli dit jaar voor een 8-tal binnenstedelijke woningbouwprojecten verkend. Het is de vraag of ze met interveniërende maatregelen kunnen bijdragen aan het op gang brengen van of wel het versnellen van de woningbouw in deze projecten. Deze interveniërende maatregelen hebben een aantal kenmerken. Het kan gaan om de verbetering van de financiële businesscase, het overnemen van risico’s of posities, het versterken van de uitvoeringsorganisaties en/of het aanpassen van de inhoudelijke programmering.

Indien maatregelen kansrijk blijken, op basis van intensief overleg binnen de gemeente en met projectpartners, vindt nader onderzoek plaats of wordt/is besluitvorming voorbereid.

Stadsbouwmeester

Met de stadsbouwmeester zet Zwolle in op het verder versterken van de stedelijke regie om zodoende prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Ze hanteert daarbij drie sturende criteria: Woonvraag en potentieel aanbod, Investeringsvraag en -capaciteit betreffende de publieke opgave, inclusief gezamenlijke financiering van publieke partners. En uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. Ook brengt ze haar juridisch instrument op orde. Met de woningcorporaties maakt ze afspraken over de sociale woningbouw in een Stadsdeal en ze benut rijkssubsidies om te (voor)investeren in infrastructuur en openbare ruimte om toekomstige woningbouw mogelijk te maken én zet in op nieuwe subsidiemogelijkheden.

Financiële bijdragen

Zeven gebiedsontwikkelingen vormen een belangrijk deel van de Zwolse woningbouwopgave de komende jaren. De start bouw van 652 woningen, waarvan 443 in het betaalbare segment, kan mede doorgaan als de StartBouwImpuls wordt toegekend. In totaal zijn in Nederland 820 projecten aangemeld. Het beschikbare budget van 300 miljoen is ruim overtekend. De maximale bijdrage per woning bedraagt € 12.500,-. De zeven projecten zijn: De Zwaan, De Swollenaer, Het Buyten, Winkelcentrum Stadshagen, De Tippe (Dura Vermeer), De Tippe (van Wonen), en De Knarrenhof.

Op 20 november is de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekenning van de subsidie. Aan Zwolle is
€ 1.648.750,- toegekend voor de projecten Het Buyten, De Tippe (Van Wonen) en de Knarrenhof. In
totaal gaat het om 177 woningen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button