KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad 24 januari over Spoorzone, Omgevingsplan, Tiem en Vastgoed

Zwolle – Maandagavond 24 januari debatteert de Zwolse gemeenteraad vanaf 19.30 uur over de Spoorzone, het Omgevingsplan, Tiem en de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV).

De Omgevingswet gaat over alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Hiervoor moet de raad het Omgevingsplan vaststellen. Nu worden de raad enkele richtinggevende uitspraken gevraagd zodat ambtelijk verder gewerkt kan worden aan het omgevingsplan.

Een deel van de Spoorzone is in eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Hieronder vallen de aaneengesloten delen van District Z, Werkplaatsen en Lurelui die als een soort schil langs de zuidzijde van het station en oosten het spoor liggen. Deze schil vormt een plangebied van in totaal ruim 16 hectare.
Het college legt een eerste Nota van Uitgangspunten (over de gebieden District-Z, Werkplaatsen en Lurelui) vanuit de Spoorzone ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.

Tiem werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt voor de regio Zwolle en is een belangrijke schakel binnen het sociaal domein. Het college wil suggesties ophalen van de raad voor het beleid.

De MPV wordt jaarlijks vastgesteld. De wethouder stelt de raad daarom voor de Nota van Uitgangspunten MPV vast te stellen als basis voor de MPV 2022. Er zijn enkele aanpassingen aan de planningen en de te hanteren parameters voorgesteld.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te zien op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de livestream via www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook op een later tijdstip te bekijken. De agenda en de stukken zijn hier tevens in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indieningstermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button