BinnenstadBouwDiezerpoortNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeerVoorpagina

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over mobiliteitshub en Noorderkwartier

Zwolle – Maandagavond 3 juli was er in de gemeenteraad een dubbel debat. Het ging zowel over de mobiliteitshub in Weezenlanden-noord als over de gebiedsvisie voor het Noorderkwartier.

Met het realiseren van een eerste mobiliteitshub buiten de Singel van de binnenstad wordt de bereikbaarheid van het Stadshart gewaarborgd en kan de bezoeker van de stad gastvrij worden ontvangen op een parkeerlocatie die van alle gemakken is voorzien en waar bezoekers kunnen overstappen op een andere vorm van (deel)mobiliteit.

Begin 2023 is de uitvoeringsagenda ‘Ons Stadshart van Morgen’ vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is de locatiekeuze en planuitwerking opgenomen voor de eerste mobiliteitshub. Inmiddels is er een haalbaarheidsonderzoek naar de mobiliteitshub uitgevoerd. Vanwege de ligging, de afstand tot het centrum, mogelijkheden om voorzieningen in te passen en daarmee een volwaardige stadsentree te kunnen realiseren, is de locatieWeezenlanden-Noord de beste plek, volgens het onderzoek.

Volgelopen stad

Swollwacht zegt dat we met de kennis van nu de koe in de kont kunnen kijken. De uitwerking van ‘Ons Stadshart van Morgen’ staat nog in de kinderschoenen, zegt de partij. Voor deze grote uitbreiding moet er snelheid gemaakt worden. Zij wil verstopping van de stad door veel verkeer voorkomen. Ook vraagt zij zich af wat het risico is op lekkages in een ondergrondse parkeergarage.

De PvdA is een groot voorstander van mobiliteitshubs in het algemeen, en zeker ook op deze locatie. Het past in het toekomstbeeld van Zwolle voor minder auto’s en meer OV en fiets. Het is beter voor de leefbaarheid, de natuur en het ruimtegebruik. Tegelijk voegt men 300 parkeerplaatsen toe, dat kan een aanzuigende werking hebben. Het is nu al niet zo veilig in het gebied, bijvoorbeeld voor spelende kinderen.

Andere plekken

Het CDA vindt het plan voor de mobilitetshub een goed uitgewerkt plan. Er zijn wel veel extra kosten door opgelopen bouwvertaging in het gebied. De partij vraagt zich af of dat het waard is ten opzichte van andere plekken waar een hub zou kunnen komen. Voor buurtvoorzieningen en sociale voorzieningen vraagt zij speciale aandacht.

GroenLinks is vanuit haar verkiezingsplan blij met de ontwikkeling van deze hub. Ze vindt dit ook een goede locatie. Het is fijn dat de auto’s uit het straatbeeld verdwijnen, zegt zij. Haar kritiek is dat er nog steeds veel automibilisten van buiten Zwolle met de auto naar de stad komen door deze hub. In plaats daarvan zou zij graag zien dat deze bezoekers met OV komen. Daarvoor vraagt zij extra OV aanbod.

Sociale woningbouw

De SP ziet extra toegevoegde waarde in deze hub. Toch ziet zij ook een nadeel, namens het duivels dillema tussen meer woningen bouwen of meer parkeerplekken. Wie krijgen er bij de bouw voorrang? En hoe is de verhouding tussen goedkopere en duurdere woningen? Van de bouw van deze eerste mobiliteitshub kan de gemeente verder veel leren.

De PvdD zegt dat er al een grote mobiliteitshub is in het centrum, namelijk het station. Maar dat terzijde. Toegevoegd OV in de voorgestelde hub vindt zij zeker nodig. Waar meer auto’s staan, kan geen groen zijn, zegt zij. Ondergronds parkeren heeft grote gevolgen voor parkeren op straat. De beslissing had eerder gekund, daardoor is het duurder geworden. De voordelen wegen echter op tegen de nadelen. Zij stelt voor om voor mensen met een laag inkomen de hub goedkoper te maken via de stadspas.

Schaarse ruimte

D66 betoogt dat één van de belangrijkste uitdagingen in Zwolle de schaarse ruimte is. Veel mensen bezitten een auto en dat is altijd een soort heilige koe geweest. Dat gaat veranderen. Er komen voorzieningen naar de stad en hoe kan men deze bereiken, vraagt de partij. Het heeft implicaties voor het parkeerbedrag en de financiën van de aanleg.

De ChristenUnie vindt de mobiliteitshub een grote stap in de geschiedenis van de stad. Er wordt aan gewerkt met verschillende gebiedspartners. De gemeente faciliteert inbreiding en de mobiliteitstransitie. De stap komt echter te laat en dat scheelt veel geld. De volgende stap is het aanpakken van het parkeerbeleid in zijn geheel. Daarbij denkt de CU aan parkeerzones en betaaltarieven. Ze ziet koppelkansen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen bij de voorzieningen die gepland staan in de hubs.

Reactie wethouder Gerdien Rots

Wethouder Rots kan zich voorstellen dat de gemeenteraad tegen de plannen van de mobiliteitshub aanhikt, want het is een fors besluit. Maar wanneer Zwolle dit niet doet, krijgt ze een enorm probleem, daar staat een flinke prijs op. Het verblijfsklimaat wordt beter met deze hub. Het is een organisch gegroeide wijsheid, hoe het nu wordt aangepakt, en dat heeft ook weer voordelen.

De plek in Weezenlanden-noord is gekozen vanwege de nabijheid van de binnenstad, OV en de goede bereikbaarheid van de ‘inprikkers’, de wegen tussen de ring en de binnenstad. Er worden in dit gebied 180 woningen gesloopt, waarvoor er 500 terug komen. De aanleg van de ondergrondse mobiliteitshub zorgt niet voor een pauze in de bouw. Er komen zelfs 30 woningen extra bij ter compensatie.

Er is nu al een grens bereikt aan wat het verkeer in de binnenstad aan kan. Mobiliteitshubs aan de rand van de stad zijn daarom ook belangrijk. De wethouder hecht veel belang aan een goed OV in de stad. Ze is niet altijd tevreden met het beleid van de provincie hierin, daarom wil zij meer gaan lobbyen.

De plek bij de Luttenbergweg en Schuurmanstraat wordt omgevormd van een 50 km naar een 30 km weg. Dat is gunstig voor fietsers en wandelaars.

Gebiedsvisie Noorderkwartier

Op 11 juli 2022 stemde de gemeenteraad in met de startnotitie en het voorbereidingskrediet voor het Noorderkwartier. Het Noorderkwartier moet een vernieuwend stedelijk centrumgebied worden met 700 nieuwe woningen en veel ruimte voor voorzieningen, werk en cultuur. De wijk Dieze-West wordt hiermee met de historische binnenstad verbonden. Met de ontwikkeling van het Noorderkwartier wordt bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van het Stadshart.

De plannen zijn inmiddels uitgewerkt tot een gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie staan de volgende vijf kernprincipes centraal:

  • De bereikbare stad: doorwaadbaar en toegankelijk;
  • Gezond, groen en waterrobuust: een groen Noorderkwartier met het singelpark;
  • De duurzame en circulaire stad: vergroenen, hergebruiken en energieneutraal;
  • De stad met de menselijke maat: een gemengde stadswijk voor iedereen;
  • De ondernemende en creatieve stad: cultuur speelt een hoofdrol.

De raad wordt voorgesteld om de gebiedsvisie met de hiervoor genoemde kernprincipes vast te stellen. De gebiedsvisie wordt daarna uitgewerkt tot een ruimtelijk ontwikkelingsplan (inclusief stedenbouwkundig plan).

Wat zegt wethouder Monique Schuttenbeld

De wethouder is blij met de complimenten over de visie, ze geeft ze graag door aan het team dat er heel hard voor werkt. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad vindt zij belangrijk, en ook worden alle inwoners en ondernemers in het gebied betrokken bij de gesprekken.

Dat er geen sociale woningbouw zou komen is een vergissing in wat de fracties denken. In het gebied komt 50% betaalbare bouw. Wat betreft het groen in het gebied wilden de fracties graag een tiny forest (GroenLinks) en ruimte voor bewegen in de open lucht (CU) en die ideëen neemt de wethouder mee in de verdere ontwikkelingen.

Er komt een broedplaats voor cultuur in het gebied en het belastingkantoor is daar mogelijk een goede plek voor. Het is de bedoeling dat interessante bedrijven neerstrijken in het gebied. Wellicht eerst tijdelijk, maar later via een cultuurplan. Hedon is interessant hier vanwege de mobiliteitshub die in de buurt komt en de aanwezigheid van De Spiegel en dergelijke. Hedon wil graag uitbreiden, maar de wethouder ziet geen mogelijkheid om al deze dingen tegelijkertijd te doen.

Swollwacht ziet liever geen hoogbouw op deze plek en de wethouder zegt daarop dat het een afgewogen hoogbouw wordt, in overleg met de stad, en dat niet overal in het gebied hoogbouw komt. Vanwege het inbreidingsprincipe is het wel nodig om hoger te bouwen, en er zijn gewoonweg veel woningen nodig. Het Noordereiland sluit goed aan op het Kraanbolwerk en de binnenstad.

Ook jongeren krijgen een plek in het plan, zegt de wethouder naar aanleiding van vragen van GroenLinks.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button