mobiliteitshub

Bouw

Raad akkoord met plannen voor herontwikkeling Roelenkwartier

De gemeenteraad van Zwolle ging op 16 oktober akkoord met de startnotitie Roelenkwartier. Daarin staan de mogelijke ontwikkelingen in dit…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over mobiliteitshub en Noorderkwartier

Maandagavond 3 juli was er in de gemeenteraad een dubbel debat. Het ging zowel over de mobiliteitshub in Weezenlanden-noord als…

Meer
Politiek & Opinie

Debatronde Langetermijnaanpak vluchtelingen, Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord en gebiedsvisie Noorderkwartier

Op maandag 3 juli debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de langetermijnaanpak vluchtelingen. Tegelijkertijd debatteert de…

Meer
Verkeer

Plannen voor eerste mobiliteitshub in Weezenlanden-Noord

De binnenstad van Zwolle is volop in ontwikkeling. Leefbaarheid, bereikbaarheid en gastvrijheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Er komt meer ruimte…

Meer
Verkeer

Plannen gemeente voor afwaarderen Ceintuurbaan

Uit bestuurlijk overleg van de gemeente Zwolle en de rijksoverheid blijkt dat er veel geld beschikbaar komt voor de verstedelijkingsstrategie…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle wil Mobi-hubs uitbreiden en gaat investeren

De gemeente Zwolle maakt in haar begroting voor 2023 ruimte voor mobiliteitshubs op plekken in de stad. Daar staat 115.000…

Meer
Back to top button