Kunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiekVoorpaginaZorg & Welzijn

Dit zeggen de Zwolse politieke partijen over de Uitvoeringsagenda Cultuur 2021 – 2024

Van Place du Tertre tot kannibalisme

Zwolle – Maandagavond 8 november debatteerde de Gemeenteraad over de uitvoeringsagenda cultuur 2021-2024 en over de herijking van de hervormingsmaatregelen Jeugdzorg.

Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024

Voor de zomer is er gedebatteerd over het cultureel perspectief tot en met 2040, nu was er de uitwerking daarvan op korte termijn. Er is een uitgebreid rapport over verschenen dat is te lezen op de cultuuragenda.

Insprekers waren Ralph Keuning, namens De Fundatie, en Rob Peters namens een twintigtal kunstenaars.

 

Fundatie

Ralph Keuning vindt de voorliggende uitvoeringsagenda uitstekend, maar hij wil wel aandacht vragen voor de nieuwe plannen van De Fundatie. Zij zijn voornemens om in de Spoorzone de Fundatie Future Factory te starten. Daar komt 3.000 m2 tentoonstellingsruimte om zo veel mogelijk nieuwe en experimentele kunst te laten zien. Het verschil met De Fundatie is dat er meer kubieke meters beschikbaar zijn, dus 3D. Het is niet zo dat in De Fundatie dan alleen nog maar klassieke kunst te zien is, integendeel. En het wordt ook geen l’art pour l’art tentoonstelling.

Rob Peters

Rob Peters vertelde hoe moeilijk hij het vaak heeft als kunstenaar om goede werkruimte te vinden. Het is vaak tijdelijk en ook vaak niet zo geschikt. Daar vroeg hij aandacht voor, maar volgens de wethouder is er in de nieuwe uitvoeringsagenda plaats voor gemaakt.

 

De cultuursector in Zwolle steekt schril af bij andere steden.

 

De PvdA kan zich goed vinden in de ambities van het plan. Zij ziet echter dat de lat wel erg hoog ligt. En de cultuursector in Zwolle steekt schril af bij andere steden. Een stevige basis is nodig. Ook is de groei van betaalbare atelierruimtes nodig.

 

 

De ChristenUnie vermeldt dat de basis op orde voor het cultuurbeleid vraagt om een breed aanbod, vooral van atelierruimte en expositie ruimte. Het experimentele deel ontbreekt nog. Ze vraagt zich af of we de goede dingen doen en of we ze goed doen. De ChristenUnie is blij dat er budget vanuit het Rijk komt. Kleine en grote aanbieders moeten een kans krijgen. Er moet ruimte zijn voor kunst die schuurt. En, vraagt de ChristenUnie, is er geld voor amateurkunst, die het moeilijk heeft gehad door corona?

 

 

D66 zegt dat Kunst en Cultuur moeten meegroeien met de stad. Zij is blij met vijf ton voor de basis op orde, maar de overgang in de begroting naar een 4-jaars cyclus is een ingewikkelde. Er zou wel meer geld kunnen komen voor experiment, bijvoorbeeld de Art Pitch. Kunst moet niet alleen dienstbaar zijn aan andere belangen, maar heeft ook een waarde in zichzelf.

 

 

De SP is blij met het plan, vindt alleen het Engelenpad een slecht idee, omdat de inwoners van Zwolle er niet om hebben gevraagd. Zij wil weten of een tussentijdse nieuwkomer in de 4-jaren cyclus ook subsidie kan krijgen. Het educatie model staat volgens haar onder druk. Ook wil de SP een stadswandeling met de geschiedenis van de vrouw als onderwerp. Dat laatste vindt de wethouder een heel goed idee.

 

GroenLinks ziet dat de stad alleen duurzaam ingericht kan worden wanneer men bijschakelt op alle niveaus. Zij wil verbeelding zien, ontplooiing, spiegeling en creativiteit. Het zijn zware jaren geweest door corona, maar er zijn nu vijf waardevolle culturele instellingen die extra subsidie krijgen, bijvoorbeeld Gnaffel en Kasko. Daarvan wil zij weten hoe de prioritering tot stand is gekomen. GroenLinks is blij en trots met het culturele programma.

 

De nieuwe eventlocatie die in de plaats van de IJsselhallen komt, zou de programmering van Hedon in de weg kunnen staan Wethouder Monique Schuttenbeld

 

Swollwacht vindt dat het mooi is dat er aandacht is voor participatie in het programma, en is blij dat er een basis wordt gecreëerd. Ook kleinschalige kunst hoort erbij, zegt zij. Ook zoekt zij afstemming met provincie en rijk. Zij vindt het woord kannibalisme dat genoemd wordt in de plannen van Hedon opmerkelijk. Volgens de wethouder is dit bewust gedaan, en gaat dat over het feit dat de nieuwe eventlocatie die in de plaats van de IJsselhallen komt, de programmering van Hedon in de weg zou kunnen staan. Daar moeten onderling afspraken over gemaakt.

We willen geen langdurige subsidies verstrekken.
Na drie of vier jaar moeten de instellingen zelf de broek op kunnen houden. VVD

 

De VVD vindt investeren in kunst belangrijk, maar wil geen langdurige subsidies verstrekken. Na drie of vier jaar moeten de instellingen zelf de broek op kunnen houden. Dat deed stof opwaaien bij de andere partijen. Een mogelijkheid voor de VVD is om het aantal bezoekers te monitoren en daarvan de steun te laten afhangen. De SP zei daarop: “Wij gaan niet mee in Massa is Kassa”. Swollwacht ging een stukje mee met de VVD door te zeggen dat het wel belangrijk is om te zien wat er met het geld gebeurt, het is immers wel belastinggeld. De algemene tendens is, dat er veel instellingen zijn die structureel subsidie nodig hebben.

Het CDA wil graag een soort Place de Tertre maken van de Nieuwe Markt CDA

Het CDA wil graag een soort Place de Tertre maken van de Nieuwe Markt. Dit is een plein in Parijs waar kunstenaars ter plekke kunst maken en verkopen. Dit zou dan een aantal dagen per maand moeten gebeuren en goed worden voorbereid. Leo Elffers van het CDA toonde een aantal foto’s van het Place du Tertre en veel raadsleden kennen het.

Wethouder Monique Schuttenbeld ging ook nog in op het streven naar de culturele hoofdstad in 2030 en de Hanzestad in 2023. Er is op tijd aan begonnen om dit te kunnen regelen, ondanks dat partijen vrezen dat het te laat is. Zij wil een Zwolse cultuur met een hoofdletter C.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button