Budget

Zorg & Welzijn

Gemeente zet bestrijding energiearmoede voort

Door het inzetten verlengen en verstevigen van Warm Thuis gaat de energierekening van deelnemers omlaag. Dit heeft als bijvangst een…

Meer
112 nieuws

Team Toezicht Openbare Ruimte meer zichtbaar, maar nog niet zo pro-actief

Het team TOR (Toezicht Openbare Ruimte) is sinds 2020 meer zichtbaar in de openbare ruimte, ze is gegroeid in het…

Meer
Politiek & Opinie

Bijsturing gemeentebegroting 2022

Op 25 mei is de Beleidsrapportage 2022-1 verschenen (Berap). De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Versterken processen inwonersinitiatieven

De gemeente wil de mogelijkheden voor het ondersteunen van initiatieven van bewoners en organisaties in de stad versterken. Dat schrijft…

Meer
Nieuws uit Zwolle

POP3 subsidieregeling ‘Herverkaveling van landbouwbedrijven’ open gesteld

Zwolle – De provincie Overijssel heeft de POP3 subsidieregeling ‘Herverkaveling van landbouwbedrijven’ open gesteld. Deze regeling heeft als doel het…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Eindelijk meer geld voor Jeugdhulp en daarmee kortere wachtlijsten

Zwolle – De wachttijden voor een eerste intake bij Jeugdhulp instellingen in Zwolle waren afgelopen jaar schrikbarend hoog.  Kinderen die hulp…

Meer
Back to top button