Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Versterken processen inwonersinitiatieven

Zwolle – De gemeente wil de mogelijkheden voor het ondersteunen van initiatieven van bewoners en organisaties in de stad versterken. Dat schrijft wethouder Michiel van Willigen in een nota aan de gemeenteraad van Zwolle.

Sinds jaar en dag beschikt Zwolle over budgetten waarmee ze bewoners en organisaties die initiatieven willen ontplooien financieel ondersteunt. Daarvoor zijn er grofweg vier stromen: voor initiatieven die leiden tot een activiteit in de eigen straat kennen we de Premie op Actie; initiatieven die bijdragen aan de wijkopgaven kunnen ondersteund worden vanuit de Buurtbonus; voor stadsbrede maatschappelijke initiatieven is er Initiatiefrijk Zwolle; en tot slot zijn er ook vanuit diverse programma’s middelen beschikbaar om initiatieven die
bijdragen aan de doelstellingen van het programma te ondersteunen.

Dit sluit goed aan bij het streven naar vitale wijken waarin inwoners actief met elkaar leven en oog hebben voor elkaar. De bijdrage is vaak een beperkt onderdeel van de totaal benodigde financiering voor deze initiatieven. Steeds vaker nemen inwoners zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. Een verschuiving van meedenken en meedoen, naar zelf doen door inwoners.

Krachtenbundeling

Door het bundelen van de budgetten werkt de gemeente efficiënter en wordt het toegankelijker voor initiatiefnemers. Eén loket en meer financiële slagkracht om initiatieven te ondersteunen zonder het opwerpen van extra drempels. Dit leert ook opgaven op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, klimaat, energie en mobiliteit integraal op te pakken en gebruik te maken van initiatieven van inwoners en organisaties uit de stad om de gestelde doelen te bereiken.

De maximum bijdrage wordt verdubbeld, van 5.000 naar 10.000 euro. De gemeente probeert aan te sluiten bij de energie in de samenleving en gaat er van uit dat initiatieven veelal aansluiting zullen hebben bij verschillende
van de stedelijke opgaven.

Bij de begrotingsbehandeling in het najaar van 2022 komt een voorstel om dit structureel te maken.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button