Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Eindelijk meer geld voor Jeugdhulp en daarmee kortere wachtlijsten

Zwolle – De wachttijden voor een eerste intake bij Jeugdhulp instellingen in Zwolle waren afgelopen jaar schrikbarend hoog.  Kinderen die hulp moesten krijgen voor bijvoorbeeld ADHD, Autisme, angststoornissen, depressie of andere psychische problemen stonden soms maanden op de wachtlijst voor een eerste gesprek. Dit terwijl de ‘Treeknorm’ voor wachtlijsten maximaal 4 weken mag zijn voor de aanmelding en 4 weken voor de diagnose. In de wachtlijstproblematiek komt  komt nu verandering De gemeente Zwolle wil een extra budget beschikbaar stellen van 640.000 euro.

Wachtlijst minimaal 5 maanden

Het is al maanden een groot probleem. Bij Kinder- en Jeugdpsychiatrie Accare werden al sinds september vorig jaar geen nieuwe cliënten meer aangenomen. Reden? Het budget van de gemeente Zwolle was op. Ook bij de andere grote kinder- en jeugdpsychiatrieinstelling Karakter waren de wachtlijsten lang. Voor een eerste intake stond de gemiddelde jongere al snel 5 maanden op een wachtlijst. En na een intake duurde het soms nog wel 2 maanden voordat de daadwerkelijke behandeling kon worden opgestart. Het had allemaal te maken met de inperking van de budgetten, en daardoor minder personeel, nadat de Jeugdhulp was overgeheveld naar de gemeenten.

Huisartsen maken zich zorgen

De Landelijke Huisartsen Vereniging luidde in september vorig jaar al de noodklok over de situatie. Door de lange wachttijden moeten jonge patiënten zorg ontberen waardoor de situatie voor de jongere en het gezin vaak alleen nog maar verslechterde. Ook maakten de huisartsen  zich zorgen over de privacy van hun jonge patiënten, vanwege de omgang met gevoelige informatie door zowel gemeenteambtenaren als zorgverleners in de wijkteams. ‘Huisartsen houden zich aan de strikte KNMG-regels omtrent het medisch beroepsgeheim. Wij constateren bij gemeenten nog grote onbekendheid met deze regels en veilige methodes om gegevens uit te wisselen en op te slaan’, aldus het LHV.

Zorgaanbieders hadden te weinig budget

Voor 2015 zijn door de gemeente Zwolle afspraken gemaakt met jeugdzorg aanbieders over de beschikbare budgetten. Maar de budgetten waren niet genoeg, zo werd eind vorig jaar duidelijk bij de gemeente. Het aantal jongeren dat zorg nodig had en de kosten die daarmee gemoeid zijn waren meer dan begroot. Ook aan de zorgkant kon op korte termijn geen oplossing daarvoor worden gevonden. Jeugdzorgverleners konden niet minder of goedkopere zorg bieden zonder dat cliënten daar de dupe van werd.

Daarom wil de gemeente Zwolle nu een extra budget beschikbaar stellen van bijna 6,5 ton om meer jongeren sneller te kunnen helpen. De gemeenteraad van Zwolle moet nog akkoord gaan met het plan.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button