Dijken

Natuur & Duurzaam

Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Het stormseizoen is begonnen en daarmee is het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse…

Meer
Natuur & Duurzaam

Proef met ‘drukke’ beweiding schapen voor sterke dijken en biodiversiteit

Om de vegetatie op dijken in goede conditie te houden of te verbeteren en bestand te laten zijn tegen hoogwater…

Meer
Natuur & Duurzaam

Opnieuw minder muskus- en beverratten gevangen

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2022 9 procent minder muskusratten dan in 2021.…

Meer
Natuur & Duurzaam

Winterstop voor schapen op dijken

Het beweidingsseizoen voor vee op dijken in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is afgelopen. Het zogeheten stormseizoen…

Meer
Natuur & Duurzaam

Toename graafschade door honden, afname muskusrattenschade

De zomer is officieel begonnen en de voorjaarsinspectie van de dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer…

Meer
Natuur & Duurzaam

Inloopbijeenkomsten over dijkversterking langs de Vecht

Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt inwoners en andere belangstellenden uit voor inloopbijeenkomsten over het project Veilige Vecht. Op dinsdag 28…

Meer
Dalfsen

Inloopbijeenkomsten over dijkversterking langs de Vecht

Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt inwoners en andere belangstellenden uit voor inloopbijeenkomsten over het project Veilige Vecht. Op dinsdag 28…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap maait in vakken voor sterke dijken en biodiversiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het maaien van de dijken. Dat gebeurt in vakken, zodat gedurende het…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap start eerder met voorjaarsinspectie dijken

Vanaf maandag 21 maart controleren dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) of de dijken goed de winter zijn doorgekomen…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Grasmat Vechtdijken sterker dan gedacht

De grasmat aan de landzijde van de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle is sterker dan gedacht. Daardoor is er de…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap maait dijken in vakken voor biodiversiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begint woensdag 5 mei met het ‘ecologisch maaien’ van de dijken. Dat gaat in vakken,…

Meer
Natuur & Duurzaam

Sterkte-proeven op de Vechtdijk klaar

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoekt samen met Deltares, Infram en Radboud Universiteit Nijmegen hoe sterk de grasmat op…

Meer
Natuur & Duurzaam

Aan de slag met het sterker maken van de dijken

De dijken in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn nog nooit zo sterk geweest. Toch voldoet 169…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap inspecteert dijken op schades en kwetsbare plekken

Zwolle – Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents…

Meer
Natuur & Duurzaam

Dijkwerkers: sinds ‘1995’ veranderde de dijk, maar ook de toekomst

Zwolle – Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Beweidingsverbod voor vee op dijken van kracht

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stelt vanaf donderdag 1 november het beweidingsverbod voor vee op dijken dan nu…

Meer
Natuur & Duurzaam

Geen vee meer op dijk door droogte

Zwolle- Om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vanaf woensdag 1 augustus…

Meer
Natuur & Duurzaam

Schade aan dijken: minder door muskusrat, meer door hond en toename rijspoorschades

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de inspectieronde van de dijken weer afgerond. In het oog springende resultaten:…

Meer
Natuur & Duurzaam

Veel dijken IJssel en Vecht voldoen niet aan nieuwe norm 2017: instabiel en uitholling

Zwolle – De dijken in het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn nog nooit zo sterk geweest. Toch…

Meer
Voorpagina

Inspectie dijken op schades en kwetsbare plekken

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta start binnenkort met de jaarlijkse inspectie van de dijken. Vanaf woensdag 14 maart controleren…

Meer
112 nieuws

Storm beschadigde ook dijken

Zwolle – Door de storm knappen bomen en takken in de uiterwaarden door en beschadigen daarmee de rivierdijken. De stammen…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Waterschap controleert dijken

Het Waterschap Groot Salland begon eind september met de jaarlijkse zogeheten dijkschouw. Vanaf die tijd controleren medewerkers van het waterschap…

Meer
Back to top button