Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Gemeente Zwolle en ROVA zetten zich in voor de sleedoornpage

Zwolle – De gemeente Zwolle en ROVA gaan speciaal beheer toepassen om het leefgebied van de beschermde vlinder de sleedoornpage te vergroten. Zo worden op diverse locaties in de stad sleedoorns aangeplant en wordt het groenbeheer aangepast om de sleedoorns ruimte te geven om te groeien.

De sleedoornpage is een vlinder die nog maar weinig voorkomt in Nederland. De laatste jaren is neemt het aantal sleedoornpages verder af. Dat komt door de steeds drogere zomers en door ongunstig beheer (voor de vlinder) van de sleedoorn. De sleedoorn is de plant die de vlinder nodig heeft om te overleven. Deze sleedoornpage zet namelijk haar eitjes af op de sleedoorn.

Ambassadeursoort

Zwolle is er trots op dat de vlinder zich graag laat zien in Zwolle. Men heeft de vlinder dan ook benoemd als ambassadeurssoort. Dat betekent dat Zwolle op kansrijke plekken de inrichting en beheer aanpast zodat het voor deze soort gunstig is. Daarom hebben de gemeente Zwolle en ROVA in 2021 een beheerplan opgesteld. Hierin staan maatregelen genoemd die het leefgebied van de vlinder moeten verbeteren. Naast dat het goed is voor de sleedoornpage profiteren vele andere diersoorten daar ook van.

Beheerplan

Het beheerplan richt zich op het herstellen van struweel en bosschages met vitale sleedoorns. Deze struiken moeten mooie jonge twijgen hebben, want die zijn ideaal voor de vlinder om eitjes op af te zetten. Dat doet de gemeente op plekken waar ze weet dat de vlinders daar graag komen. Het beheerplan is door de gemeente en ROVA in samenwerking met De Vlinderstichting en de Insectenwerkgroep Zwolle opgesteld. De Vlinderstichting en de werkgroep tellen jaarlijks het aantal eitjes die de sleedoornpages hebben gelegd. Zodoende kan de gemeente volgen of het goed gaat met de vlinder. Het doel van de inrichtings- en beheermaatregelen is dat het aantal eitjes binnen 5 jaar terug loopt naar het oude niveau van 2017.

Maatregelen

Om weer jonge en vitale sleedoorns te krijgen, gaat de gemeente een aantal eenmalige maatregelen nemen. Voorbeelden hiervan zijn het kappen van bomen in bosschages en het aanplanten van nieuwe sleedoorns. Voor de sleedoornpage is het belangrijk dat de struiken in de zon staan, want voornamelijk aan die kant worden de eitjes afgezet.

Vanaf winterseizoen van 2021 en 2022 voert ROVA werkzaamheden uit op verschillende locaties. Hieronder ziet u de plekken in Zwolle waar men de groei van het aantal sleedoornpages wil stimuleren.

Sportpark Zwolse boys / Jo van Marle
Bosrand Schellerpark
Bosrand Ittersummerpark
Grenspad
Lunentunnel
Reysigerweg
Schellertunnel
Campus Windesheim
De komende jaren komen hier steeds meer locaties bij.

Meer informatie

Wie over sleedoornpage en/of de bovenstaande werkzaamheden vragen heeft, kan contact opnemen via telefoonnummer: 14 038

Gerelateerde artikelen

Back to top button