Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

‘Kind naar Gezonder Gewicht’ moet gezonde leefstijl bevorderen

Zwolle – Voor een duurzame en effectieve aanpak van overgewicht bij kinderen wil wethouder Michiel van Willigen aansluiten bij het landelijk project ‘Kind naar Gezonder Gewicht'(KnGG). Dit met aandacht voor onderliggende factoren zoals armoede in het gezin of psychosociale problematiek.

Wat is het probleem

Overgewicht en vooral obesitas worden in verband gebracht met verschillende chronische aandoeningen zoals verschillende vormen van kanker, hart- en vaatziekten en ouderdomsdiabetes. Daarnaast kan overgewicht samengaan met lichamelijke beperkingen en psychosociale problemen, zoals depressie bij volwassenen of gepest worden bij kinderen. Overgewicht en obesitas hangen dan ook samen met hogere sterftekans en verminderde kwaliteit van leven. De levensverwachting voor een 20- jarige met obesitas is maar liefst 4,5 jaar korter dan voor een 20- jarige met een gezond gewicht.

Naast de grote consequenties die (ernstig) overgewicht voor de persoon zelf heeft, zijn de maatschappelijke kosten van obesitas hoog: hoge ziektekosten, verminderde inzetbaarheid, verminderde kansen op de arbeidsmarkt. Het groeiend aantal mensen met obesitas legt een grote druk op de gezondheidszorg.

Wat gaat men doen

De centrale zorgverlener kijkt naar het hele gezin en niet alleen het kind. De focus ligt niet alleen op gewicht, maar de gezondheid van het gezin in geheel en andere problematiek die naar voren komt. In praktijkvoorbeelden van andere gemeenten wordt gewicht soms pas na een aantal maanden bespreekbaar gemaakt in het traject, omdat eerst onderliggende factoren worden besproken en aangepakt.

Dat maakt een nauwe samenwerking tussen betrokken partijen ook zo belangrijk. Bij gezonde leefstijl speelt intergenerationele overdracht een sterke rol: het doorgeven van bepaalde kwaliteiten, eigenschappen of problemen aan de volgende generatie. Als ouders overgewicht hebben, zie je dit vaak ook bij de kinderen. De meerwaarde in deze aanpak zit ook in de behandeling van het gehele gezin en niet alleen het kind.

Gerelateerde artikelen

Back to top button