Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Hulp voor gedupeerden Toeslagenaffaire

Zwolle – De PvdA en SP stellen vragen aan het college over de behandeling van de gedupeerden van de Toeslagenaffaire in Zwolle. Zij refereren aan het rapport ‘Ongekend Onrecht’ om te laten zien dat deze mensen stelselmatig verkeerd behandeld zijn en dat zij compensatie zouden moeten krijgen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangegeven dat ze de gemeenten met klem op zal roepen de gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders kwijt te schelden. Dat gebeurde in een brief van 18 januari 2021. Dit zal eveneens op de algemene ledenvergadering van 12 februari van het VNG ter sprake komen. Gemeenten beslissen echter zelf of ze aan die oproep wel of geen gehoor geven.

De twee fracties willen weten of de gemeente hierover al een beslissing heeft genomen en of het college bereid is om de gemeentelijke schulden van deze mensen kwijt te schelden. Ze vragen zich af hoeveel van deze mensen nu al in beeld zijn bij de gemeente en of het college deze slachtoffers hernieuwd wil oproepen om ze te helpen. De PvdA en SP willen tevens weten hoe de gemeente deze mensen persoonlijk wil gaan bereiken en of zij private partijen wil oproepen deze schulden kwijt te schelden.

In Zwolle is er een meldpunt beschikbaar voor de personen die persoonlijk zijn geraakt door de toeslagenaffaire. Zij kunnen contact opnemen bij het Sociaal-wijkteam van de gemeente Zwolle. Hier worden ze geholpen met het onder andere regelen van schulden. De gedupeerden die geen hulp willen ontvangen van de overheid kunnen terecht bij de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

Gerelateerde artikelen

Back to top button