EconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Hoe staat het ervoor in Hessenpoort en Tolhuislanden?

Zwolle – Het college heeft antwoorden gegeven op vragen van de ChristenUnie en GroenLinks over het wel en wee in bedrijventerreinen Hessenpoort en Tolhuislanden. De partijen wilden onder andere weten hoe het ervoor staat met de uitbreidingsplannen. Volgens wethouder René de Heer lopen er momenteel twee verkenningen naar uitbreiding van Hessenpoort, te weten Hessenpoort 3 voor kleinschaliger kavels en Hessenpoort 4 voor grootschalige kavels. Daarnaast wordt er gekeken naar de inbedding van duurzame energie in het gebied en wordt rekening gehouden met de natuur.

Hessenpoort 4 bevat een ruimtelijke verkenning van de richtingen Tolhuislanden en De Bese. Deze is ook opgenomen in de Omgevingsvisie. Als resultaat van het marktonderzoek is gebleken dat er voldoende behoefte is aan grootschalige kavels voor een uitbreiding van 15-30 hectare op Hessenpoort. In het tweede kwartaal van 2021 legt het college de resultaten van de economische en ruimtelijke verkenning aan de raad voor ter besluitvorming. Omwonenden, Streekvereniging De Marsen en Energiecoöperatie Tolhuislanden zijn betrokken in de onderzoeken.

De ChristenUnie en GroenLinks wilden ook weten hoe de grootschalige opwek van duurzame energie in de onderzoeken betrokken is. Volgens de wethouder werkt de Energiecoöperatie Tolhuislanden parallel aan de ruimtelijke verkenning voor realisatie van grootschalige opwek. In een tweetal sessies, waarop ook Streekvereniging De Marsen is aangesloten, zijn de raakvlakken tussen beide projecten verkend. Afgesproken is de resultaten van beide verkenningen te delen zodra deze gereed zijn. Verdere planuitwerking kan men starten zodra de raad een keuze heeft gemaakt voor uitbreiding inclusief een keuze tussen de uitbreidingsrichtingen Tolhuislanden of De Bese.

Hoe betrekt men de ambitie in het onderzoek om op den duur een natuurcorridor te realiseren? Dat is de laatste vraag van de twee partijen. De wethouder zegt dat men alle ecologische vraagstukken meeneemt. De uitkomsten hiervan komen naar de raad toe. Op grond van deze ruimtelijke verkenningen kan men een keuze
maken voor uitbreiding en een uitbreidingsrichting in Hessenpoort en de Tolhuislanden.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button