Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaWonen

Genoeg woningen toegewezen aan Zwollenaren

Zwolle – In Zwolle wordt jaarlijks zo’n 80% van de goedkope woningen toegewezen aan mensen uit de stad. Dat blijkt uit de beantwoording van artikel 45 vragen door Swollwacht aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college, in het kielzog van wethouder ruimte en economie Ed Anker, ziet om die reden geen noodzaak om de regelgeving zo te veranderen dat het maximaal toegestane percentage sociale huurwoningen toe te wijzen aan de eigen inwoners. Het college hecht er aan dat zowel inwoners van Zwolle als inwoners uit andere gemeenten, die aangewezen zijn op de sociale huursector, een sociale huurwoning kunnen huren in Zwolle als zij dat willen. Zwolle wil immers een aantrekkelijke en inclusieve stad zijn en heeft qua voorzieningen en werkgelegenheid een grote aantrekking op de regio. Daarbij geldt in Nederland het recht van vrije vestiging.

Hoge percentages

Uit de jaarrapportage van De Woningzoeker is gebleken dat in 2021 80% van alle nieuwe huurders in de sociale huursector van de Zwolse corporaties afkomstig was uit Zwolle. In 2019 betrof dit 84% en in 2020 zelfs 86%. In vergelijking met de omliggende gemeentes uit De Woningzoeker zijn dit hoge percentages. Het college ziet daarom op dit moment geen aanleiding om de voorgestelde wetswijziging door te voeren en hierover in gesprek te gaan met de corporaties. En specifiek voor de dorpen Windesheim en Wijthmen wordt al geadverteerd met voorrang voor woningzoekenden met ‘kernbinding’. Wel blijft de gemeente monitoren hoe deze cijfers zich ontwikkelen.

Goedkope koop

De gemeente Zwolle hanteert overigens een eigen prijsgrens voor sociale koop, mede ingegeven vanuit de mogelijkheden van een modaal inkomen. Een sociale koopwoning in Zwolle heeft een prijs tot € 224.154,- (prijsindexering 2022).

Ze vindt het belangrijk dat alle inwoners van Zwolle een betaalbare woning kunnen vinden. Ook vindt ze het belangrijk dat iedereen welkom is in Zwolle en zich hier kan vestigen. De grootste opgave ligt dan ook in het toevoegen van woningen zodat er voor elke portemonnee een passende woning te vinden is. Dat is enorm lastig in deze wooncrisis, niet alleen door de grote vraag maar ook door andere factoren in de woningmarkt. Onlangs heeft de gemeente in de betaalbaarheidsagenda 2022 aanvullende maatregelen genomen om blijvend betaalbare woningen te kunnen bieden in Zwolle. Belangrijk element in deze betaalbaarheidsagenda is dat men de focus in woningbouw verschuift van koop naar huur, omdat te zien is dat het in de koopsector (in deze markt) niet meer haalbaar is om blijvend betaalbare woningen te realiseren.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button