KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Nieuw financieringssysteem voor beschermd wonen

Zwolle – Wethouder Dorrit de Jong gaat de subsidiering van het beschermd wonen aanpassen. Dat blijkt uit een nota die zij stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle. Het betreft een aantal technische wijzigingen, ze leiden niet tot extra uitgaven. In 2023 wordt beschermd wonen aanbesteed. Dit houdt in dat de subsidiëring voor beschermd wonen overgaat naar een systeem van contractering. De gewenste ingangsdatum van de nieuwe contractering is 1 juli 2023. Vanaf het moment dat de overstap gaat plaatsvinden naar een nieuwe financieringssystematiek stopt de subsidiëring voor beschermd wonen.

Tot 2023

Het jaar 2023 wordt het laatste jaar dat beschermd wonen middels een subsidie wordt gefinancierd. Voor het jaar 2023 gaan dan ook geen inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden. De subsidies die in 2022 zijn verstrekt, kunnen in dezelfde vorm worden aangevraagd voor het jaar 2023. Het gaat hier om de structurele jaarplekken beschermd wonen, de incidentele cliëntgebonden subsidies en de overbruggingssubsidies 18-jarigen. Het gaat enkel om technische wijzigingen, waaronder wijziging van jaartallen.

Binnen een aanbestedingsproces bestaat altijd het risico dat een vooropgestelde deadline niet wordt behaald door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld een juridische procedure. Daarom wordt gekozen om de subsidie voor het gehele jaar 2023 aan te vragen, zodat de subsidie langer van kracht kan blijven, mocht de invoeringsdatum van 1 juli 2023 niet haalbaar zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button