Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad debatteert over de Verordening middenhuurwoningen en de uitgaven aan jeugdhulp

Zwolle – Maandag 30 mei behandelt de gemeenteraad twee onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad vanaf 19.30 uur over de Verordening middenhuurwoningen Zwolle 2022. Daarna is er een debat over de kosten voor jeugdhulp in 2021. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering.

Verordening middenhuurwoningen Zwolle 2022

Veel groepen komen op dit moment heel moeilijk aan een woning in Zwolle. Met de betaalbaarheidsagenda 2022 wil de gemeente Zwolle inzetten op het vergroten van het betaalbaar aanbod aan woningen in de stad. De verordening middenhuurwoningen is één van de maatregelen die de gemeente neemt. Deze verordening regelt onder andere dat bij nieuwbouwprojecten of transformatie van bestaande gebouwen 10% gebouwd wordt in de categorie middenhuur (huurpijs van minimaal € 763,- en maximaal 907,- per maand). Tijdens dit debat gaat het om de vraag op welke punten de regeling verbeterd kan worden.

Uitgaven jeugdhulp 2021

De grote hulpvraag van jeugdigen heeft ook in 2021 geleid tot een overschrijding van het begrote bedrag voor jeugdhulp. De verwachting is uit te komen op een overschrijding van zo’n € 2 miljoen van het totaal begrote budget voor jeugdhulp in 2021. Tijdens dit debat bespreken de raadsleden welke mogelijkheden zij zien om meer in controle te komen op de uitgaven voor jeugdzorg, om daarmee de controlerende taak van de gemeenteraad op goede wijze uit te kunnen voeren.

Invloed uitoefenen

De uitgebreide agenda en vergaderstukken van de debatrondes op maandag 30 mei zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Iedereen kan bij de start van de vergaderingen de gemeenteraad toespreken. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 30 mei 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button