KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Gemeenteraad praat over verstedelijkingsstrategie en Joods erfgoed

Zwolle – Maandagavond 15 maart zijn er weer twee informatierondes en één debatronde in de gemeenteraad. De onderwerpen zijn de verstedelijkingsstrategie en het Joods (on)roerend goed in Zwolle.

De gemeenteraad wil informatie over het MIRT-onderzoek (Meerjaren Programma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Dat gaat over de bereikbaarheid van Zwolle. De ontwikkeling van de Verstedelijkingsstrategie en een gebiedsgericht MIRT Onderzoek is nu een nieuw proces voor de regio en voor de gemeente Zwolle. Het zorgt voor een ontwikkelrichting waarin men grote maatschappelijke opgaven, zoals het regionale woningtekort, economische ontwikkeling en de klimaatopgaven samen met de ruimtelijke kwaliteiten kan aanpakken.

De debatronde gaat over Wonen in Zwolle. Het debat vindt plaats naar aanleiding van eerdere informatienota’s en prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Er zijn vijf debatvragen waarover de debaters zich gaan buigen. Ten eerste: Hoe kijken de fracties aan tegen de aanpak van de voortdurende wooncrisis? Dan: Geven de update in de Woonbrief en de stand van zaken rondom volkshuisvesting in Zwolle aanleiding tot verandering van het ingezette beleid? En : Kan de raad instemmen met de gemaakte prestatieafspraken? Zijn er aanvullende maatregelen of bijsturing nodig? En zijn er aandachtspunten die de raad op dit onderwerp wil meegeven?

De tweede informatieronde gaat over het onderzoek naar ontrechting en rechtsherstel met betrekking tot Joods (on)roerend goed in en rond de Tweede Wereldoorlog in Zwolle. Men vraagt de raad in te stemmen met het onderzoek hierover dat door het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie) wordt gedaan.

Over de gemeenteraadsvergaderingen

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad. De vergaderingen beginnen op maandagavonden om 19.30 uur. Op de site van de gemeente zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button