KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert 12 december over diverse onderwerpen

Zwolle – Maandag 12 december behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een debat over de Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2023, gevolgd door een themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid. Tegelijkertijd is er in de TaK-zaal een themadebat Sociaal domein.

Nota van uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed 2023

In de Meerjaren Vastgoed Prognose (MPV) legt het college verantwoording af over het gevoerde grondbeleid en de financiële gevolgen hiervan. Voordat men de MPV kan opstellen dienen de uitgangspunten te worden vastgesteld waarmee het jaarrekenings- en MPV-proces wordt ingegaan. Het voorstel aan de raad is de Nota van Uitgangspunten MPV vast te stellen als basis voor de MPV 2023.

Themadebatten

Tijdens een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema behandeld. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.

Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college. En voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.

Inspreken over een onderwerp bij het themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid kan bij de start van dit debat vanuit de Raadzaal. Voor het themadebat Sociaal domein kan worden ingesproken vanuit de TaK-zaal.

Invloed uitoefenen

De uitgebreide agenda’s en vergaderstukken van de debatrondes op maandag 12 december zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Hier is ook de livestream te bekijken, die later ook is terug te zien. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 12 december 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button