KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Hoeveelheid restafval daalt naar 98 kilo per persoon

Zwolle – Uit de rapportage van ROVA blijkt dat aan het eind van het jaar nog 98 kg fijn restafval (inclusief luiers en incontinentiemateriaal) per inwoner is ingezameld. Hiermee stabiliseert de hoeveelheid restafval en is de uiteindelijke hoeveelheid restafval gedaald van 164 kg in 2022 naar 98 kg in 2023. Dat blijkt uit een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Grof huishoudelijk restafval (met daarin de opgeruimde bijplaatsingen meegenomen) blijft stabiel op 38 kilo per inwoner. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De huis-aan-huis gescheiden ingezamelde grondstoffen zijn allemaal significant hoger dan voorgaande jaren. Voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) en gft (groente- fruit- en tuinafval) geldt dat Zwolle meer kilo’s per inwoner inzamelt dan in vergelijkbare gemeenten. Opk blijft licht achter bij stedelijkheidsklasse 2 gemeenten. Maar de landelijke trend is
een daling van de hoeveelheid opk (oud papier en karton), waar deze in Zwolle juist stijgt.

Kleinere inwerpopeningen

In de proef met de kleinere inwerpopeningen zijn deze met ongeveer 30% gebruikt. De proef loopt tot 31 december 2023. Daarna zal de gemeente de proef evalueren. Er zijn enquêtes gestuurd naar de deelnemende huishoudens.

Na toestemming van de gemeenteraad op 8 mei 2023 om huishoudens te bezoeken die vaak restafval aanbieden hebben de afvalcoaches in eerste instantie 46 adressen bezocht. De reden om deze adressen te bezoeken is om bewoners te behoeden voor extreme belastingaanslagen. Deze adressen zouden op basis van hun afvalaanbiedgedrag op dat moment een belastingaanslag tegemoet kunnen zien van meer dan € 1.000, -.

Aanpak bijplaatsingen

Vanaf juli is er extra capaciteit van toezicht en handhaving ingezet voor het controleren en registreren van bijplaatsingen. Vanaf september is deze extra capaciteit gecombineerd met een extra handveger van ROVA. Hierdoor is de zichtbaarheid in de wijken groter en controleert men het afval vaker en ruimt het sneller op. Hiermee voorkomt men dat het afval langer blijft liggen. Wat blijft opvallen is dat het nog steeds merendeels om bijgeplaatst grof vuil gaat.

Naar aanleiding van de motie ‘Duurzaam doneren’ is als proef op vier locaties een doneerring op de openbare afvalbak geplaatst. In deze doneerring kunnen voorbijgangers kleine statiegeldflesjes en blikjes1 doen zodat iemand anders deze kan meenemen en inleveren voor het statiegeld. Vooralsnog lijkt het erop dat mensen weinig gebruik maken van de doneerringen. In de praktijk blijkt dat de tijd dat gedoneerde flesjes en blikjes in de ring staan niet erg lang is. Juist in een omgeving als de binnenstad zien we dat meer gebruik wordt gemaakt van kleine PET-flesjes en blikjes. Om deze reden is gekozen om binnen de stadsgrachten op twintig extra locaties doneerringen aan de openbare afvalbakken te plaatsen. Als blijkt dat ook op andere, drukbezochte locaties een doneerring een toegevoegde waarde is, is het mogelijk extra doneerringen te plaatsen.

Toekomst

In februari/maart 2024 wordt de jaarrapportage Zwolle zonder Afval over heel 2023 opgesteld. In 2024 wordt verder gewerkt aan het verfijnen van het huidige afval- en grondstoffenbeleid. Parallel daaraan wordt een nieuw Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) opgesteld voor de periode 2025-2030.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button