BouwKabelkrantNieuws uit Zwolle

Gebiedsvisie Breecamp-West vastgesteld

Zwolle – In het noordwesten van Zwolle ligt de locatie Breecamp-West: tussen de wijk Stadshagen, het dorp ’s-Heerenbroek en de polder Mastenbroek in. Voor de ontwikkeling van Breecamp-West heeft de ontwikkelcombinatie BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Roosdom Tijhuis – ook eigenaar van de grond – een gebiedsvisie opgesteld. Hierin staan de ambities, doelen en uitgangspunten voor het gebied.

De gebiedsvisie dient als kader voor de verdere uitwerking van de ontwikkeling van Breecamp-West. Het college van B en W stelt aan de raad voor met de gebiedsvisie voor Breecamp-West in te stemmen.

De gebiedsvisie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Zwolle en in samenspraak met de omgeving. In de gebiedsvisie is vastgelegd hoe ongeveer 600 woningen een plek kunnen krijgen in het gebied. Ook staat in de gebiedsvisie hoe de aansluiting op het omliggende landschap gerealiseerd kan worden. Hierbij zijn snelheid en betaalbaarheid belangrijke aspecten. Kenmerkend voor Breecamp-West is de landschappelijke ligging; het gebied ligt in het landschap van Mastenbroek. Ook speelt duurzaamheid een grote rol in de uitwerking.

Versnelde ontwikkeling

De oorspronkelijke planning was om Breecamp-West vanaf 2027/2028 te ontwikkelen, maar het college heeft afgelopen jaar besloten om de mogelijkheden te onderzoeken voor versnelling.

Monique Schuttenbeld, wethouder gebiedsontwikkeling Stadshagen: “Dit gebied is jaren geleden aangewezen als woonlocatie. Vanwege de grote vraag naar betaalbare woningen in Zwolle willen we Breecamp-West nu versneld benutten. Het wordt een mooie nieuwe buurt aan de rand van de stad en in het groene landschap van de polder Mastenbroek, die ook straks nog steeds herkenbaar en voelbaar is in het gebied.”

André la Rivière, ontwikkelingsmanager bij BPD, namens de ontwikkelcombinatie: “Voor het opstellen van de gebiedsvisie is gebruik gemaakt van alle ingrediënten die voor een succesvol landschappelijke ontwikkeling van belang zijn. De gebiedsontwikkeling Breecamp-West sluit bij uitstek aan bij onze ambities om betaalbare woningen te realiseren. Daarnaast zijn wij verheugd dat ook de gemeente Zwolle deze locatie versneld tot ontwikkeling wil brengen om zo te voldoen aan de grote vraag naar woningen in de gemeente Zwolle.”

Omgeving betrekken

Breecamp-West is het sluitstuk van de ontwikkeling van Stadshagen. De locatie ligt – vanuit Stadshagen gezien – aan de andere zijde van de Hasselterweg en dicht bij het dorp ’s-Heerenbroek. De ontwikkelcombinatie BPD en Roosdom Tijhuis heeft de omgeving van de locatie actief betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie.

Wethouder Monique Schuttenbeld: “Gezien de ligging vinden wij het belangrijk om naast de omwonenden ook onze buurgemeente Kampen goed te informeren en mee te nemen bij de ontwikkeling van Breecamp-West. De ontwikkelaars hebben dit op een goede manier georganiseerd en wij als gemeenten hebben onderling ook constructief overleg gehad over de plannen.”

Vervolgproces

Wanneer de raad instemt met de gebiedsvisie voor Breecamp-West, gaat de ontwikkelcombinatie verder met het proces. De volgende stap is het uitwerken van de gebiedsvisie naar een ruimtelijk ontwikkelingsplan.

Naar verwachting zal deze fase een klein jaar duren. De start van de bouw is onder meer afhankelijk van de planning van het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan én de fase van de ruimtelijke procedure die daarop volgt.

Meer weten over de gebiedsvisie voor Breecamp-West? Kijk dan de video op de website over Breecamp-West.

Video gebiedsvisie | Breecamp West Zwolle (breecamp-west.nl)

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button