KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekZorg & Welzijn

Geen cijfers over gebruik aanbod voor ouderen

Zwolle stelt plan van aanpak op

Zwolle – Met SamenOuderen is het aanbod in Zwolle voor ouderen erg uitgebreid, bijvoorbeeld met de buurtkamers die in de hele stad worden gehouden. Eén van de buurtkamers is ook specifiek op dementie gericht, maar ook de overige buurtkamers zijn zeer geschikt voor mensen met beginnende dementie. Hoeveel mensen hier gebruik van maken, is niet goed te zeggen.

Dat blijkt uit antwoorden die wethouder William Dogger stuurt aan de gemeenteraad na vragen door de PvdA. Deze partij wilde weten of B&W gehoord had van een onderzoek door Movisie in opdracht van het ministerie van VWS. In dit onderzoek staat dat in meer dan de helft van de gemeenten nog geen 50 procent van de thuiswonende mensen met dementie gebruik maakt van zinvolle dagactiviteiten vanuit de Wmo.

Zwolse situatie

Het is lastig, volgens de wethouder, om een schatting te maken over hoeveel ouderen in Zwolle gebruik maken van de mogelijkheden. Mensen met beginnende dementie kunnen immers ook gebruik maken van de reguliere sociale basis. Daarom is een laag percentage deelnemers niet persé slecht. Het beleid is mensen met dementie zo lang mogelijk zo normaal mogelijk kunnen laten meedoen in de samenleving. Dat betreft (vrijwilligers-)werk, de sportvereniging, culturele activiteiten enzovoort. En als het nodig is, is er voldoende en passend aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie.

De gemeente doet geen onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Onlangs is wel op Windesheim een lector “Goed leven met dementie” aangesteld. De onderzoeksagenda hiervan is nog niet bekend. De gemeente Zwolle is er bestuurlijk bij betrokken (wethouder seniorenbeleid, William Dogger).

Plan van Aanpak

Er is een plan van aanpak gemaakt in de gemeente, waarin men zich richt op ondersteuning, voldoende voorzieningen en kennis en expertise in de zorg. Dit plan reikt tot 2023.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren