Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Debat in gemeenteraad over participatie Zwartewaterzone

Zwolle – Maandagavond waren er in de gemeenteraad weer een aantal debatten. Het ging over de participatie (meedoen) in het ontwikkeltraject Zwartewaterzone en de Tour de Zwolle in samenhang met de Omgevingsvisie.

De PvdA trapte af met zijn betoog. Zij zei dat bewoners zich overvallen voelen door het hele proces omdat er geen goed onderscheid is gemaakt tussen verschillende participatie doelgroepen: de ontwikkelaars versus de bewoners. Wonen, hoogwaterbescherming, biodiversiteit, verkeer het zijn allemaal onderwerpen waar de gemeente voor verantwoordelijk is, terwijl het participatieproces door de ontwikkelaars wordt gedaan.

Waarschuwing

Daarna memoreerde de SP dat de wethouder de initiatiefnemers van de Zwartewaterzone op de vingers heeft moeten tikken, omdat het participatieproces niet naar behoren was uitgevoerd. De SP stemde ooit tegen deze gebiedsvisie, en volgt de participatie sterk. Zij vraagt zich af of de gemeente zomaar de plannen mag wijzigen of woningen aan de doelen mag toevoegen. De mensen die tegen de plannen zijn, worden die wel gehoord?

Volgens de ChristenUnie kunnen zij aan het college meegeven dat de ingezette participatie door oeverateliers en inloopavonden goed verlopen is. Er zijn vele opmerkingen meegenomen in de plannen. Daarna is het echter een hele tijd helaas stil geweest. Dat is een gemiste kans. Gelukkig greep de wethouder in en is er een aangepast stedebouwkundig ontwerp gemaakt. De CU roept om om geen stiltes meer te laten vallen.

Hoofdpijndossier

De D66 noemt het participatieplan een hoofdpijndossier. Het lukt de gemeente niet goed om hier vorm aan te geven. Er is een serieuze poging gedaan om inwoners te betrekken, maar het lijkt een te complex proces te zijn. De bewoners van de James Last flat in Holtenbroek zijn terecht kritisch over de plannen, maar er zijn ook mensen die de plannen graag zien.

Net als enige andere partijen, wil Swollwacht aan verwachtingsmanagement doen, en willen ze co-creatie. Wat wordt er verwacht van de insprekers/meedenkers. Alleen mening geven, of ook het recht om dingen aan te passen? Verder zou de gemeente de leidende rol moet hebben en samen met de ontwikkelaars en bewoners de kar moeten gaan trekken.

Sneller starten

Volgens de VVD duurt het hele proces te lang. Er is al in 2017 aan de plannen begonnen. En dat terwijl er woningnood is. Ze ziet wel dat participatie nodig is, en een winst ten opzichte van vroeger tijden. Het mag echter niet ten koste gaan van snelheid van bouwprojecten. Dat kwam de VVD op kritiek te staan van andere partijen. Deze vinden kwaliteit belangrijker. De VVD zegt daartegenin dat zij niet tegen kwaliteit zijn.

Het CDA meent dat de gemeente wil dat inwoners een goed gevoel hebben over de bouwprocessen. Het is fijn dat zij gehoord en gezien worden, bijvoorbeeld in een werksessie met planologen en ontwerpers. Corona mag volgens haar geen excuus zijn voor een jaar radiostilte rondom het project. De verbinding met de omgeving kan beter. Met co-creatie moet er ook één aanspreekpunt komen en zouden er bijpraatsessies moeten komen. Ook een klankbordgroep met een doorsnede van de bevolking is een idee.

Verhouding voor/ en tegenstanders

GroenLinks zegt dat er veelvuldig binnen de raad over participatie is gesproken, en dat vindt zij goed om te doen. Er zijn vele schriftelijke reacties binnen gekomen. Het is belangrijk dat de informatie wordt opgehaald voorafgaand aan de besluitvorming. Hoe de verhouding ligt tussen voorstanders en tegenstanders van de projecten is echter niet bekend. Tegenstanders zijn vaak degenen die het hardst van zich laten horen, terwijl de voorstanders met meer zijn, maar niet opdagen.

Wethouder Ed Anker, die portefeuillehouder is op dit onderwerp, is blij met alle debatsuggesties. Het Zwartewaterzone proces is ingewikkeld, zegt hij, omdat het samen moet worden gevoegd met het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP). Het op elkaar wachten kost tijd. Participatie moet altijd onderwerp van gesprek zijn. Er zijn in projecten echter altijd verrassingen die je niet ziet aankomen. Er loopt sinds kort ook het project Start voor de start, waarbij men aan het begin van ieder initiatief kijkt waar de gevoeligheden liggen.

Tour de Zwolle

Het tweede gedeelte van de avond ging over de Tour de Zwolle. Dit is een participatieproject over de omgevingsvisie. Met deze debatronde willen de fracties PvdA, D66, CDA en SP het college voorzien van aanvullende input voordat de definitieve versie van de Omgevingsvisie ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Verantwoordelijk wethouder Ed Anker wil het statement maken dat de stad groeit, maar dat dat geen doel op zich is. Hij wil de stad bereikbaar houden voor startende Zwollenaren, maar ook voor buitenlanders en randstedelingen. Zwolle moet geen Wassenaar aan de IJssel worden, en een inclusieve stad blijven waar het prettig wonen en verblijven is. Dit wil hij proberen om te zetten in een visie als ´Zwolse school´ maar de plannen hiervoor liggen nog in de kinderschoenen, en zijn misschien ook wel een beetje eerzuchtig. Deze formuleringen zouden in ieder geval wel veranderbaar moeten zijn.

Herschrijven

De Omgevingsvisie en de Omgevingswet zijn ingewikkelde processen, en versimpelde communicatie hierover maken naar de inwoners, is niet gemakkelijk. Toch blijft de gemeente dit proberen. De wethouder zegt toe om de plannen fors te herschrijven, omdat de verkeerde verwachting is gewekt wat betreft de groeiambities. Kwaliteit moet in de plannen voorop staan. Als het over hoogbouw gaat, kijkt de wethouder naar het voorbeeld van een gelijkwaardige stad als Amersfoort. De hoogbouweffectrapportage is gemaakt.

Er zijn ook gesprekken met buurgemeenten, zegt de wethouder op een vraag van het CDA. Alle gemeenten zijn nog een beetje zoekend, maar in ieder geval bespreken ze de RES samen. Windmolenlocaties bijvoorbeeld zijn beter passend gemaakt.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen met de livestream op www.zwolle.nl zoekterm gemeenteraad. De vergaderingen zijn op maandagavonden vanaf 19.30 uur, maar ook later terug te zien. Op dezelfde plek zijn de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie apenstaartje zwolle.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button