KabelkrantPolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle en Zilveren Kruis houden situatie Co-Med Bollebieste nauwlettend in de gaten

Zwolle – Dinsdag 16 april 2024 werd bekend dat een deel van commerciële huisartsenketen Co-Med failliet is verklaard. Een dag later kreeg deze firma ook al de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op haar dak vanwege de slechte bereikbaarheid van de praktijken en het niet altijd aanwezig zijn van een huisarts. Maar ‘op basis van informatie van Zilveren Kruis zijn er op dit moment geen redenen om te denken dat het faillissement van de zusteronderneming van Co-Med Zorg BV van invloed is op de dienstverlening van huisartsenpraktijk de Bollebieste’. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de SP, D66 en PvdA door wethouder Dorrit de Jong. Co_med

Op 16 april 2024 is het faillissement uitgesproken van PCC Tele-Services Amsterdam B.V., een zusterbedrijf van Co-Med Zorg B.V. Op dit moment is er (nog) geen aanleiding om te denken dat de Co-Med Zorg BV in directe liquiditeitsproblemen is. Op dit moment heeft het faillissement van dit zusterbedrijf ook geen impact op de continuïteit van de huisartsenzorg in de huisartspraktijken van Co-Med. Dit is te zien in informatie van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor huisartsenzorg.

Zorgplicht

Er is nauw overleg tussen de gemeente Zwolle en Zilveren Kruis over de signalen met betrekking tot Co-Med. Zilveren Kruis monitort nauwlettend of Co-Med continuïteit van zorg blijft leveren aan hun patiënten in de praktijk de BolleBiest. Dit betreft ongeveer 3.000 patiënten. Vanuit hun zorgplicht kijkt Zilveren Kruis samen met Medrie ook naar mogelijke alternatieve oplossingen voor het geval dat Co-Med de zorg aan haar patiënten onverhoopt niet langer kan garanderen. Ook onderhoudt Zilveren Kruis doorlopend contact met de IGJ en de NZA over de ontwikkelingen bij Co-Med.

Er wordt gewerkt aan noodscenario’s. Daarbij zijn gesprekken met andere praktijken om zo nodig
patiënten over te nemen of de praktijk over te nemen.

Aanwijzing inspectiedienst

In april kreeg Co-Med de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op haar dak. Huisartsenorganisatie Co-Med heeft de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de zorg in meerdere huisartsenpraktijken structureel niet goed geregeld. Dit leidt tijdens de praktijkuren tot grote risico’s voor de veiligheid van patiënten, vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie heeft Co-Med daarom een aanwijzing gegeven. Co-Med moet tijdens de looptijd van deze aanwijzing onder andere gegevens aanleveren waaruit blijkt dat de continuïteit van de (spoedeisende) huisartsenzorg tijdens de praktijkuren is geregeld. Zo moet er elke maand een overzicht worden overlegd van de bezetting in de praktijken én aangegeven worden hoe de waarneming is geregeld voor patiënten die spoedzorg nodig hebben.

Bij spoed niet goed bereikbaar

Zo is uit het onderzoek van de inspectie gebleken dat niet alle praktijken in geval van spoed, binnen 30 seconden bereikbaar zijn. Hierdoor krijgt een patiënt bij spoed niet binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de lijn. Ook voor de reguliere (niet-spoed) medische vragen zijn de praktijken overdag niet altijd goed telefonisch bereikbaar. Daarnaast is er niet altijd een medisch deskundige medewerker beschikbaar voor triage, advies of het inplannen van een afspraak.

Geen huisarts bij spoedmelding

De inspectie heeft verder vastgesteld dat er niet in alle praktijken een huisarts beschikbaar is voor het geval er een spoedmelding is. Na zo’n spoedmelding moet een huisarts binnen 15 minuten ter plaatse kunnen zijn óf de patiënt op korte termijn kunnen ontvangen voor een consult.
Daarnaast worden patiënten onvoldoende geïnformeerd waar zij tijdens praktijkuren terecht kunnen met hun (spoed)klachten als de praktijk niet bereikbaar of gesloten is.

Volgens de inspectie kunnen deze ernstige tekortkomingen leiden tot een groot risico voor de patiëntveiligheid. De inspectie vindt dat een aanwijzing noodzakelijk is om de tekortkomingen te verbeteren.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button