KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeer

Vragen VVD over mobiliteitsstrategie

Zwolle – Er wordt binnenkort door betrokken partijen (Rijk, Provincie, Regio Zwolle en gemeente Zwolle) gestart met het programma stedelijk Zwolle en het programma regionale mobiliteitstransitie. In deze beide programma’s wordt de strategie voor de mobiliteit en bereikbaarheid van de stad verder uitgewerkt. En wel voor zowel de periode tot 2030 als tot 2040. Dat blijkt uit de beantwoording van artikel 45 vragen van de Zwolse VVD fractie door wethouder Gerdien Rots.

De VVD fractie wil graag dat het college het ‘MIRT onderzoek bereikbaarheid Zwolle’ zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk 9 december met de Raad deelt. De wethouder deelt mee dat de hoofdlijnen al gedeeld zijn en dat het volledige onderzoek in februari wordt aangeleverd.

Woningbouwlocatie en bereikbaarheid

Verder wil de partij weten hoe de samenhang tussen een grootschalige woningbouwlocatie en de mobiliteitsstrategie loopt. Wethouder Rots antwoordt daarop dat het MIRT-rapport refereert aan de grootschalige woningbouwlocatie Spoorzone Zwolle. Regio Zwolle is door het rijk aangewezen als één van de zeven verstedelijkingsgebieden in Nederland. Het kabinet stelt de komende 10 jaar in totaal € 7,5 mld beschikbaar voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in de NOVEX-verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Deze middelen zijn onderdeel van het mobiliteitsfonds.

Het Rijk heeft al eerder de Spoorzone als grootschalige ontwikkellocatie aangewezen. Met de afspraken in het BO MIRT 2022 is ook voor de al eerder vastgestelde grootschalige NOVEX-woningbouwlocatie Zwolle Spoorzone de reikwijdte van het gebied uitgebreid met de binnenstad. Er komen vooralsnog geen andere grootschalige woningbouwlocaties.

Inspanningen

Het aanwijzen van de grootschalige woningbouwlocatie is volgens de wethouder geen randvoorwaarde voor
het uitwerken van de mobiliteitsstrategie, de bouw van woningen is dat wel. Het college doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Zwolle haar bijdrage levert aan de grote woningbouwopgave en daarmee samenhangende bereikbaarheid van de stad en verbinding met de regio. Zowel Spoorzone als Stadshart zijn al aangewezen gebieden voor woningbouw waar diverse concrete ontwikkelingen plaatsvinden. Juist door deze ontwikkelingen is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan veiligheid, doorstroming en leefbaarheid van (de Regio) Zwolle en haar toekomstige bereikbaarheid, zegt de wethouder.

De gemeente heeft afspraken gemaakt over de realisatie van 8.800 woningen tot 2030 in de woningbouwlocaties. In het BO MIRT is ten aanzien van de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle ‘Warme Harten in een klimaatadaptieve delta’ afgesproken dat deze strategie ervoor zorgt dat men de opgave van 50.000 nieuwe woningen in de regio tot 2040 integraal oppakt met randvoorwaardelijke opgaven voor klimaat, bereikbaarheid, economie, natuur, leefbaarheid en vitaliteit.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button