KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Volgens de SP Zwolle moeten mensen actief aan de bijstand herinnerd worden

Zwolle – De Zwolse SP wil graag dat mensen die geen bijstand aanvragen terwijl zij daar wel recht op hebben, geholpen worden. Dat blijkt uit vragen die zij stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt ruim één derde van de huishoudens die recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. Landelijk gaat dit om circa 170.000 huishoudens. Een zorgelijk feit, volgens de SP. De Inspectie SZW roept de gemeenten daarom op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand.

Niet-gebruikers

 

Vooral ZZP’ers en jongeren tot en met 26 jaar doen geen beroep op de bijstand. Maar dit geldt ook voor
thuiswonende meerjarige kinderen en mensen met een Europese migratieachtergrond. In absolute
aantallen vormen de werknemers de grootste groep niet-gebruikers van de bijstand.
Een aanzienlijk deel van de niet-gebruikers doet zelfs langer dan een jaar geen beroep op bijstand.
De ingewikkelde Participatiewet en het strenge fraudebeleid spelen hierin een rol. Ook wanneer er niet
uitgegaan wordt van vertrouwen bij de aanvraag en behandeling, schrikt dat potentiële rechthebbenden af
en wordt het doel van de bijstand op die manier juist ondergraven, zegt de SP.

Het onderzoek laat zien dat de aanpak van niet-gebruik bij gemeenten zich veelal beperkt tot informatieverstrekking op de website; dus passief. Mensen worden vaak niet actief benaderd. Dat wil de SP veranderen. Het niet-gebruik van de bijstand heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen, mede omdat gemeenten vooral inzetten op mensen uit de bijstand krijgen.

Schaamte

Uiteraard zijn mensen vrij om geen beroep te doen op de bijstand. Maar als dit komt door onwetendheid,
schaamte, of omdat men opziet tegen de complexe aanvraag, of er angst is later weer een deel terug te
moeten betalen, dient aan verbetering gewerkt te worden. Ook wanneer mensen vanwege de bejegening door de gemeente afzien van een beroep op bijstand.

In deze Corona tijd is de al aanwezige tweedeling in onze maatschappij nog meer aan het licht gekomen, vindt de SP. Daarom is het van belang extra en/of hernieuwd aandacht te besteden aan niet-gebruik van de bijstand.
En dit terwijl de bijstand het laatste inkomensvangnet is. Ze is belangrijk in het voorkomen van (nog grotere)
armoede en het tegengaan van schulden en andere sociale problematiek. De SP wil dat terugzien in de acties van de gemeente, nu of in het verleden en de toekomst.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button