KabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijs & Wetenschap

Zomercursus plezier op school

Zwolle – “Plezier op school” is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten.

De cursus helpt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van deze kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze problemen kleiner is.

‘Plezier op School’ behoort tot een van de in 2014 voorlopig goedgekeurde anti-pest interventies en is opgenomen in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het Nederland Jeugdinstituut.

Zie ook: Loket Gezond Leven

Inschrijven voor Zwolle

Voor wie is de zomercursus bedoeld?

‘Plezier op School’ is bedoeld voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest zijn of andere problemen hadden in de omgang met anderen.

 • niet voor zichzelf durven op te komen
 • erg verlegen of onzeker zijn
 • geen of weinig vrienden hebben
 • weinig weerbaar zijn
 • onvoldoende zelfvertrouwen hebben
 • vaker ruzie hebben met andere kinderen zonder dat ze dat willen
 • steeds proberen erbij te horen, zonder dat dat lukt.

Deze kinderen kunnen wel een steuntje in hun rug gebruiken als ze naar de brugklas gaan. Juíst omdat ze naar de brugklas gaan, ze krijgen daar immers een nieuwe kans!

Waarom?

Zowel uit de praktijk als uit onderzoek blijkt dat problemen in de omgang met klasgenoten op de basisschool zich in het voortgezet onderwijs makkelijk herhalen, ondanks de nieuwe klas.

Vanwege de negatieve ervaringen van de basisschool starten deze kinderen doorgaans met meer onzekerheid en negatieve verwachtingen op hun nieuwe school. Deze onzekere houding heeft vaak opnieuw afwijzende reacties van anderen tot gevolg waardoor de omgang met anderen steeds lastiger is. Dit kan tot ernstig psychische problemen -zoals depressie- leiden.

Juist in het voortgezet onderwijs zijn sociale relaties met leeftijdgeboten van groot belang. Als kinderen met meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden naar de brugklas gaan, is de kans groter dat zij ervaringen in de omgang met anderen opdoen. Het zelfvertrouwen neemt toe en de omgang met anderen wordt plezieriger. Hierdoor kan men de vicieuze cirkel doorbreken.

De brugklas is dan ook een mooi moment om een echt nieuwe start te maken.

Doel

De zomercursus ‘Plezier op School’ is bedoeld om kinderen die op de basisschool gepest zijn of andere problemen hadden in de omgang met anderen, te helpen om een goede start te maken in het voortgezet onderwijs.

Het maken van een goede start bevordert dat kinderen met meer zelfvertrouwen en plezier naar school kunnen gaan.

Daardoor lopen ze minder kans om gepest te worden en wordt de kans op het ontwikkelen van ernstig psychische problemen als angst en depressie verminderd c.q. voorkomen.

Aanpak

Tijdens de zomercursus ‘Plezier op School’ leren de kinderen sociale basisvaardigheden die hen in staat stellen op een zelfverzekerde manier met anderen om te gaan, zoals:

 • omgaan met negatieve gedachten
 • omgaan met spanning
 • aanleren van een zelfverzekerde houding
 • contact maken met anderen
 • omgaan met moeilijke situaties
 • pesten

‘Plezier op School’ biedt men opzettelijk op twee aansluitende dagen in de laatste week van de zomervakantie aan. Dit moment geeft kinderen de unieke mogelijkheid om een echt nieuwe start te maken op de nieuwe school. Het blijkt bovendien dat kinderen in een overgangssituatie als deze het meest gevoelig zijn voor verandering.

Per groep begeleidt men 8-10 kinderen door 2 trainers.

Naast de tweedaagse zomercursus bestaat ‘Plezier op School’ uit een kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind, een ouderbijeenkomst, een eindgesprek en een terugkombijeenkomst voor de deelnemers na 6 weken.

Effectiviteit

Een uitgebreid onderzoek dat tussen 2008 en 2014 is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat ‘Plezier op School’ effectief is in het verminderen van problemen.

‘Plezier op School’ is voor zowel voor jongens als meisjes effectief in het verminderen van internaliserende problemen (problemen zoals angst en een depressieve stemming) volgens ouders en het verhogen van de zelfwaardering volgens kinderen zelf. Daarnaast is het programma voor jongens met een hoge mate van problemen effectief in het verminderen van sociale angst, gepest worden en sociale desintegratie (weinig vrienden, zich alleen voelen).

Website Plezier op school

Gerelateerde artikelen

Back to top button