Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Historisch korte gemeenteraadsvergadering

Zwolle – Maandagavond 23 mei 2022 was er een besluitvormingsronde van de gemeenteraad in de Raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda stonden 45 onderwerpen. Er waren hamerstukken en stemverklaringen. De vergadering was, anders dan anders, al na een uur en tien minuten klaar.

Aan het begin van de vergadering ontving oud-PvdA raadslid Jan Slijkhuis een koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde nu omdat men bij zijn afscheid van de raad in de veronderstelling was dat hij al een lintje had, en dat was niet zo.

Het was een unicum dat er geen Mondelinge Vragen waren en geen moties Vreemd aan de Orde van de Dag.

De PvdD wil een brief van belangengroepen aan de Gedeputeerde Staten behandelen in de raad, maar dat wordt weggestemd.

Voorzitters, werkgroepleden en commissies van de raad worden officieel aangesteld.

Stadsfoyer

Bij het vaststellen van het krediet voor het nieuw te bouwen Stadsfoyer in Stadshagen oreert Swollwacht dat het plan nog niet klaar is voor besluitvorming, omdat het bestaat uit slechts intentieverklaringen. Volgens de wethouder (Monique Schuttenbeld) voegt deze motie echter niets toe. Dat komt omdat het alleen een extra  besluitvormingslaag toevoegt, en dus vertraging oplevert. Het initiatief verandert er verder niet door. Geen van de partijen buiten Swollwacht steunt deze motie.

Voor de betaalbaarheidsaanpak Stadshagen diende de VVD met 6 andere partijen een motie in over het meerwaardebeding. Zij willen graag uitgangspunten voor uitvoering en evaluatie toevoegen. De wethouder (eveneens Monique Schuttenbeld) heeft geen bezwaar tegen deze motie en zij wordt dus aangenomen. Wat betreft het voorstel zelf over Stadshagen vindt de ChristenUnie dat de kans om een betaalbare woning hiermee groter wordt. Het CDA vindt het bijzonder fijn dat er meer betaalbare woningen komen in De Tippe. Swollwacht vindt de compensatie die vorm krijgt  prima, zij wil graag grotere groepen mensen helpen. D66 zegt dat zij meer kaders wil in de nota om vertrouwen op te roepen.

Individuele subsidie klimaatadaptatie

Wat betreft de subsidieregeling voor klimaatadaptatie vraagt het CDA zich af of het een structurele of incidentele regeling is. GroenLinks is zeer blij met alle subsidieregelingen die het klimaatprobleem helpen. Volt zegt dat deze maatregel veel positieve effecten heeft, maar vraagt zich wel af of de maatregelen haalbaar zijn. Ze denkt overigens dat deze anderen kunnen inspireren.  Het voorstel is unaniem door de raad aangenomen.

In het buitengebied van de Herfterlaan hoopt de PvdD dat er niet gebouwd gaat worden tijdens het broedseizoen.

Swollwacht is blij met de opvang van meer Oekraïners, maar ziet een dubbele standaard in het feit dat andere asielzoekers moeilijker te plaatsen zijn.

Er worden begrotingen en jaarstukken aangenomen van  SSC ONS (dat is de IT tak van de gemeente), het Regionaal serviceteam Jeugd, de GGD IJsselland, het GBLT (waterbelasting) en de Veiligheidsregio en Omgevingsdienst IJsselland. Wat betreft de Omgevingsdienst is het CDA bezorgd dat de begroting sterk gestegen is en zij houden dit in de gaten. Volt hoopt dat de organisatie op niet-traditionele wijze actie onderneemt hierin. Ook de VVD maakt zich zorgen, toch stemt iedereen in met de stukken.

Fraterhuis

GroenLinks is bijzonder complimenteus over de plannen van het Fraterhuis. De ChristenUnie is blij met de plannen, en hoopt op dubbelgebruik van de ruimtes. Volt hoopt dat vanaf het begin een klankbordgroep wordt betrokken.

Stadshart

Over het Stadshart dient Swollwacht een motie in om het dichtslibben van de stad door te veel ruimtegebruik te voorkomen. Volgens de wethouder is niet voor niets aangegeven in het plan dat niet alles wat men wil gerealiseerd kan worden. De motie wordt ontraden en Swollwacht houdt hem aan om eventueel later nog eens uit de kast te halen.

Aan het eind van de vergadering wordt nog een nieuw burgerraadslid voor D66 benoemt, dat is dhr. O van Dam.

Gerelateerde artikelen

Back to top button