Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Besluiten in Zwolse gemeenteraad over o.a. grondstoffenplan

Zwolle – Dinsdagavond 21 mei 2024 was de Zwolse gemeenteraad in voltalligheid bijeen om over 14 agendapunten en vele subagendapunten te besluiten.

Als eerste was er een In Memoriam. Burgemeester Peter Snijders besteedde aandacht aan het overlijden van oud-raadslid Adri Wever. Hij overleed op 79 jarige leeftijd aan een noodlottig ongeval. Adri Wever vertegenwoordigde de PSP, en later GroenLinks. Hij wordt herinnert als een zeer betrokken bestuurder.

Ongenoegen

Er waren twee insprekers die hun ongenoegen uitten over het nieuwe bestemmingsplan Nemelerbergweg. Zij meldden niet voor de eerste keer dat de buurt het niet eens is met het bouwen van woningen in dit bosperceel. Zij verwijten de Zwolse overheid onbetrouwbaar bestuur, omdat dit natuurgebied beschermd zou moeten worden.

Deze vergadering nam de raad ook afscheid van VVD-raadslid Regien Courtz. Zij vertrekt vanwege een verhuizing, en het is niet toegestaan om in de gemeenteraad te zitten terwijl men niet in de stad zelf woont. Regien was twee jaar lid van de Zwolse gemeenteraad, en daarvoor nog 8 jaar van de provinciale staten. Zij wordt geprezen om haar volhardendheid. De opvolger van Regien wordt Jos Lippmann.

Walk to the stadium

Swollwacht stelde mondelinge vragen over het niet toestaan van de Walk to the Stadium in verband met het afscheid van Bram van Polen van PEC Zwolle. De burgemeester ging daar uitgebreid op in en concludeerde dat het de supporters zelf waren die het niet lukten om afspraken te maken hierover. Er was wel een mooi afscheid in het supportershonk en dat verliep in een mooie sfeer. De VVD complimenteerde de burgemeester met zijn aanpak en dat leidde tot instemmend geroffel bij de andere fracties.

Drie agenderingsverzoeken zijn aangenomen: voor het vereenvoudigen van inkomensvoorzieningen, voor de procedure van een nieuw eventvoorziening en voor mobiliteit in de omgevingsvisie. Hierover gaat derhalve uitgebreid gesproken worden in de gemeenteraad.

Grondstoffenplan

Over het grondstoffenplan 2025-2030 zijn twee moties ingediend. De eerste is van de VVD over het uitbreiden van de brengmogelijkheden grof huishoudelijk afval. Wethouder Paul Guldemond vond dit te duur. De tweede gaat over het stimuleren van het gebruik van wasbare luiers. Beide moties zijn aangenomen. Ook het grondstoffenplan zelf is met een meerderheid aangenomen.

Over het succes van het grondstoffenplan de afgelopen tijd zijn de meningen nog steeds verdeeld. GroenLinks is blij met de milieuresultaten, de SP hekelt het bijplaatsingeneffect. Ook de PvdA is overwegend blij, en de VVD sluit zich aan bij alle eerdere argumenten. Het plan is aangenomen door de hele raad, met uitzondering van Swollwacht en de SP.

Windenergie

De VVD heeft een dubbel gevoel bij de programmeringsafspraken windenergie met de provincie Overijssel. Het is een laatste redmiddel en er moet graag draagvlak voor zijn. Het is ook nodig. De plekken waarop het moet gebeuren zijn verdedigbaar. Allen stemmen voor deze afspraken.

Over de Nemelerbergweg neemt vooral de PvdD het op voor de wensen van de bewoners daar. Alle partijen stemmen echter voor de bouwplannen, met uitzondering van Swollwacht en de PvdD. De reden is, dat bij de geldende regelgeving de bouw van woningen is toegestaan. Wel worstelen alle partijen ermee.

Veilig straatladen

De motie van de PvdA voor veilig straatladen is unaniem aangenomen. Dat betekent dat automobilisten hun auto’s voor de deur op de openbare weg mogen opladen. Dat wil de gemeenteraad omdat een carpoort niet voor iedereen bereikbaar is, en het beleid daardoor dus niet inclusief is. Wethouder Arjan Spaans zegt met tegenzin toe.

De motie voor een onderzoek naar een nieuwe zuidelijke ringweg door Zwolle houdt de VVD achter de hand voor later, omdat wethouder Gerdien Rots vermeldt dat alle mogelijkheden nog open staan en worden meegenomen in de aankomende scenario-studies voor mobiliteit.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.39 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button