KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Twee themadebatten van de gemeenteraad op maandag 4 juli 2022

Leefomgeving en Stadsontwikkeling en Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid.

Zwolle – Op de agenda van de gemeenteraad van 4 juli staan het themadebat Leefomgeving en Stadsontwikkeling en het themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid.

Bij de start van deze raadsperiode is onder andere het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Bij een themadebat komen verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema op de agenda. Hiermee wordt gestreefd om de mogelijkheden voor debatten over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging. Ook kunnen de raadsleden strategische en beleidsinhoudelijke vragen stellen en motie aankondigen en bespreken. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 4 juli 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergadering meekijken kan ook via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 4 juli 2022

Debatronde (Raadzaal)
In de Raadzaal is een themadebat ‘Leefomgeving en Stadsontwikkeling’ met de volgende onderwerpen en informatienota’s:

Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht ‘Toewijzing van de sociale huur- en koopwoningen aan eigen inwoners van Zwolle’
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht – ‘Huisvesting Stichting Nieuw Leven’
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks: Kader Richtlijn Water (KRW)
Beantwoording artikel 45-vragen CDA ‘Veiligheid Kruising Katerdijk’
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA – toegankelijkheid fietsenstalling
Beantwoording artikel 45 vragen D66, CDA en ChristenUnie – waterwoning Turfmarkt 14
Aanvulling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht jaarverslag 2021 & programma 2022, onderdeel milieutaken (OD-taken)
Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending(externe link).

Debatronde (TaK-zaal)

In de TaK-zaal is een themadebat ‘Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid’ met de volgende onderwerpen en informatienota’s:

Jaarverslag bezwaarschriftenbehandeling 2021
Verslag klachtenbehandeling 2021
Voorgestelde wijze van afdoening van motie Integraal online meldpunt ondermijning, zorgfraude, mensenhandel en bijstandsfraude
Toezichtbeeld 2021 – Interbestuurlijk toezicht
Eerherstel en erkenning leed Molukse KNIL-militairen Zwolle
Lopend contract en nieuw contract gaslevering aan de gemeente Zwolle
Versterken processen bewonersinitiatieven mei 2022
Mogelijkheid tonen interesse aan deelname experiment gesloten coffeeshopketen
Deelname City deal ‘Slim maatwerk’
Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending(externe link).

Contact gemeenteraad

Wie een vraag heeft voor of over de gemeenteraad, of de raad wat wil meegeven, kan terecht bij de raadsgriffie. De raadsgriffie is bereikbaar via (038) 498 21 81 en e-mail raadsgriffie@zwolle.nl. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Gerelateerde artikelen

Back to top button