Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: gemeenteraad over voorjaarsstukken

Zwolle – Maandagavond 27 juni was de gemeenteraad van Zwolle bijeen in debat over het accountantsverslag 2021, de jaarstukken 2021, de Berap (beleidsrapportage) 2022-2 en de MPV (meerjarenprognose vastgoed) 2021.

Het gesprek met de accountant was digitaal. Zij controleren de gemeentelijke financiën, en de uitkomst is donkergroen, dat wil zeggen dat de papieren zijn goedgekeurd. Accountant Deloitte presenteert zeven belangrijke punten bij de jaarstukken, dat zijn de goedkeuring, ook van het proces, en het resultaat van 40 miljoen in de plus, dat eigenlijk te veel verschilt met de  oorspronkelijke begroting (34 miljoen daarvan gaat naar de algemene reserves). Ook spreekt zij over de groter wordende spanning in de stad tussen de groei van de stad en het noodzakelijk investeren daardoor in de bedrijfsvoering van de gemeente.

De positie van de grondexploitatie is goed, maar de gemeente bepaalt zelf of in de toekomst de projecten worden terugverdiend, wat betreft de bodemwaarde. Wat er nog op de gemeente afkomt in het sociaal domein moet nog naar worden gekeken. Er is daar nu een post  van 3,2 miljoen waarvan de besteding nog niet met zekerheid is vast te stellen, omdat de verklaringen van de instellingen nog niet binnen zijn. Wanneer de gemeenteraad iets wil veranderen, kan dat starten bij de begrotingsbehandeling, de eerstvolgende die van 2023.

ICT

Swollwacht vindt verantwoording van de begroting belangrijk. Het gaat immers om het gebruik van gemeenschappelijk geld. Zij vraagt zich af waarom overheid en ict zo’n slechte combinatie zijn. De basis moet op orde zijn, daar moet niet financieel op worden beknibbeld.

D66 zegt dat terugkijken belangrijk is om de plannen bij te stellen. Het zijn onzekere tijden waardoor we vooruit moeten kijken. D66 wil graag een pre-coronaplan. Voor alle gemeentelijke ambities is veel geld nodig. Ze vraagt zich af of er voor alle plannen voldoende ambtelijke capaciteit is. In het sociaal domein zijn er veel plannen in gang gezet. Voor sport en beweging is er 95.000 euro niet gebruikt, dat ziet zij graag nu wel gebeuren.

Burgerschap

Het CDA memoreert dat wij nu in zorgelijke tijden leven. De COVID crisis heeft nog steeds veel impact. Er is een vertraging in het behalen van de doelen. Er moet een nadruk komen op preventie van al deze klachten. Daarbij moet men oog houden voor burgerschap en verbinding. Voor kwetsbare groepen is het lastig om uit de bijstand te komen, toch wil het CDA dat iedereen mee doet. Zwolle scoort vrij hoog op brede welvaart. In de stikstofcrisis zijn warme harten en koele hoofden nodig in plaats van hoe het nu is, net andersom.

GroenLinks ziet al een nieuwe zomergolf van corona aankomen. Welzijn en geluk zijn belangrijk voor een brede welvaart. Verder bouwen aan duurzaamheid voor de inwoners is essentieel volgens haar. Zwolle laat veel creativiteit zien bij het opvangen van Oekraïners, nu nog de mensen op de wachtlijsten voor een woning. Er worden versneld woningen gebouwd in de Spoorzone. De energieafhankelijkheid van Rusland laat zich zien. Er is daar nu 45 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat zou kunnen worden besteed aan energie-neutraliteit. Klimaatadaptatie blijft belangrijk.

Geen verrassingen

De PvdA wenst iedereen ‘domweg gelukkig in Zwolle’. Ze ziet mensen die worstelen met hun maandlasten. De voorjaarsstukken zijn echter geen grote verrassing. Dat de raad pas betrokken wordt bij projecten vanaf 250.000 euro vindt zij een slechte zaak. Vergoedingen voor sport moeten beschikbaar blijven voor AOW’ers. De vaccinatiebereidheid moet per wijk worden aangepakt. Ook moet er bestaanszekerheid zijn voor iedereen.

De ChristenUnie is blij dat Zwolle er financieel goed voor staat. Groen en natuur-inclusief staan goed in de ambities van de stad. Ze is blij met de investeringen in het sociaal domein, bijvoorbeeld op de politie. Ook is ze blij met alle regelingen bovenop de steun van het rijk. We leven in turbulente tijden. Wendbaarheid is daarom nodig, met name in het sociaal domein, zegt zij.

Grondexploitaties gebruiken

De VVD is blij dat Zwolle, ondanks de tijdgeest, niet bij de pakken neer gaat zitten. Dat blijkt ook uit de Omgevingsvisie. Niemand moet echter de ogen sluiten voor de gevolgen van wat er gebeurt. Er zou meer geld moeten worden gehaald uit de grondexploitaties. De tegenvallers van 3 miljoen van de wethouder Jeugd worden verschoven naar 2023. De VVD wil niemand laten vallen, maar hoopt dat het SWT (Sociaal Wijk Team) hier met actie komt. De werkdruk is daar nu nog te hoog.

De SP telt alle huidige crises bij elkaar op, en geeft de schuld aan één ding en dat is het kapitalisme, en het decennialange neo-liberale beleid. De snel dalende koopkracht is een groot probleem voor veel mensen. Er moet veel gebeuren en de SP kijkt naar politiek Den Haag. De oplossing is simpel: de lasten moeten omlaag, de inkomsten omhoog. Er is concreet meer actie nodig om de armoede aan te pakken.

Meer sport

Volt complimenteert alle betrokkenen met de jaarstukken. Zij wil echter meer aandacht voor sport, inwoner betrokkenheid en Europa. De maatschappelijke waarde van sport is daarbij groter dan de kosten. Het gaat hierbij vooral om verbinding. Ook bij inwoner betrokkenheid staat verbinding centraal. Het staat nu alleen versnipperd in de stukken. Op dit moment krijgt de regio Zwolle 154 miljoen subsidie van Europa, dat zou nog veel meer kunnen worden wanneer de stad groeit.

De PvdD ziet vooral een opgave in het fysieke domein bij deze jaarstukken. Zij wil meer concreet zien wat de impact is van de plannen op het klimaat. Dit zou dan moeten worden toegevoegd aan alle plannen van het college en de raad. Ze wil voorkomen dat duurzaamheid een loos begrip wordt. De weg naar brede welvaart vindt zij de beste.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te bekijken op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te zien. Ook zijn hier de stukken en de agenda te bekijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button