WDODELTA

Natuur & Duurzaam

Stemhulp voor waterschapsverkiezingen live

Op woensdag 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Om de inwoners van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) te helpen bij het…

Meer
Natuur & Duurzaam

Rol dijkwachten crucialer dan ooit

Afgelopen weekend stond de jaarlijkse praktijkoefening voor de vrijwillige dijkwachten van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op het programma. In…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Wijktour Definitief Ontwerp dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta gaan de wijk Holtenbroek in om het Definitief Ontwerp van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle…

Meer
Natuur & Duurzaam

WDODelta gaat door met nieuwe indeling van watergangen

Zwolle – Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de nieuwe indeling van watergangen volgens plan verloopt. Het Algemeen bestuur van…

Meer
Natuur & Duurzaam

Update droogte: grondwaterstanden herstellen verder dankzij buien

Zwolle – De buien van de afgelopen periode geven verdere verlichting voor de droogte in het werkgebied van Waterschap Drents…

Meer
Natuur & Duurzaam

Waterschap ruimt drijfafval op na hoogwater

Zwolle – Nu het hoge water op de rivieren is gezakt, ruimt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het achtergebleven drijfvuil…

Meer
Natuur & Duurzaam

Uiterwaarden langs IJssel nog twee weken onder water

Zwolle – Na de vele regen en de hoge waterstanden op de rivieren, stabiliseerden de waterpeilen afgelopen dagen, onder andere…

Meer
Natuur & Duurzaam

Woensdag hoogste waterstand van IJssel bij Zwolle

Zwolle – Hoogwater bij Zwolle. Een jaarlijks terugkomend verschijnsel. Dat de IJssel op dit moment hoger staat heeft te maken…

Meer
Natuur & Duurzaam

Ruim 200 nieuwe dijkwachters

Zwolle – De gehouden informatieavonden in Kampen, Zwolle, Zwartsluis en Den Nul leverden voor het waterschap ruim 200 nieuwe dijkwachters…

Meer
Natuur & Duurzaam

Dijkwerkers: sinds ‘1995’ veranderde de dijk, maar ook de toekomst

Zwolle – Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met…

Meer
Economie

Fietspad over dijk voormalige IJsselcentrale komende zes weken afgesloten

Zwolle – Het fietspad over de dijk langs de voormalige IJsselcentrale is de komen zes weken afgesloten. Het gaat om…

Meer
Economie

Ridderorde van Burkina Faso voor Henk Post

Zwolle – Henk Post, buitenlandcoördinator bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), heeft een ridderorde gekregen in Burkina Faso voor zijn…

Meer
Natuur & Duurzaam

Droogteschades herstellen door neerslag

Zwolle – De resultaten van de dijkinspectie van Waterschap Drent Overijsselse Delta (WDODelta) laten een toename zien van schades door…

Meer
Natuur & Duurzaam

Sloten, kanalen en vijvers klaar voor de winter

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is met de laatste maaiwerkzaamheden aan waterbodems en oevers van sloten, kanalen en…

Meer
Back to top button