Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Dijkwerkers: sinds ‘1995’ veranderde de dijk, maar ook de toekomst

Zwolle – Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar
geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht waterschap Drents Overijsselse Delta samen
met zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dreiging van toen, de
ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst. Werken aan de
dijken is nooit ‘af’. Onze dijken moeten klaar zijn voor de toekomst, omdat het klimaat verandert.

#mijndijk op 31 januari

Tussen 25 januari en 4 februari vertellen waterschappen met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu
en de toekomst in de Nederlandse delta. Met een Hoogwaterjournaal op 25 januari, met
videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over de belangrijkste ontwikkelingen.
Doel is bewustzijn creëren voor waterveiligheid. Op vrijdag 31 januari roepen we alle inwoners van
Nederland op om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op
sociale media te delen met #mijndijk #hohohoogwater en @wdodelta.

Best beveiligde delta

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best
beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig
onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke
dijken.

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Van Maastricht tot
Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat
mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen.
Hoogwater is niet te onderschatten.

Grote verschillen

In de afgelopen 25 jaar zaten we niet stil. Er kwam Ruimte voor de Rivier. Dijken werden verlegd en
versterkt. Passend in het landschap, met nieuwe technieken en in gesprek met mensen in de omgeving.
Waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio’s ontstonden.
Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst.
Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle belangrijke dijken
voldoen aan de nieuwste normen. Samen zorgen we voor sterke dijken.

WDODelta

Op de WDODelta-site staat een speciale Hohohoogwaterpagina. Daarop komen de videodagboeken die
gemaakt zijn bij andere waterschappen over 1995. Vanuit WDODelta komt er een videodagboek met de
gebroeders Marinus en Gerrit Sluiter uit Zwolle. Zij vertellen over de hoogwatersituatie in 1995 op de
IJssel. Gedurende deze week besteedt WDODelta aandacht aan het verleden, het nu, maar ook aan de
toekomst. Hoe helpen de werken van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tegen
hoogwater? En hoe ging het toen in 1995?

Oud-waterschapper Mense Selles vertelt over het hoogwater bij Kampen in 1995 en wat er toen is
gedaan. Dit filmpje komt volgende week online. Ook een gesprek met onze waarnemend dijkgraaf Piet
Zoon en de directeur waterveiligheid David van Raalten over de ramp in 1953 en wat we nu doen in
Nederland om wateroverlast en rampen proberen te voorkomen, verschijnt op de site.
De Zwolse dichter Hedwig Selles schreef het gedicht Het Hoge Water, waarin ze de rol van het
waterschap benoemt en die van de dijkwacht. Interviews en ervaringen van journalist Huib Strengers
staan straks ook op deze pagina. Zie www.wdodelta.nl/hohohoogwater

Partners

#hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en
Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin zij samen met vele partners werken aan
waterveiligheid in Nederland.

Gerelateerde artikelen

Back to top button