KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Meer vrouwen in waterschap

Zwolle – Uit onderzoek van Stichting stem op een vrouw is gebleken dat er steeds meer vrouwen in de politiek werkzaam zijn, zo ook bij waterschappen: Voor meer vrouwen in de politiek – Stem op een Vrouw

Voor WDODelta enkele cijfers op een rij.

Waterschapsbestuur WDODelta

Het waterschapsbestuur werd van vroeger uit nog gezien als een mannenbolwerk. Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is dat inmiddels anders en zien we in de verdeling binnen het bestuur dat dit achterhaald is. Ons algemeen bestuur kent 29 bestuursleden. Daarvan worden 25 gekozen door middel van de waterschapsverkiezingen, die voor het laatste plaatsvonden op woensdag 15 maart. De overige vier leden van categorie Ongebouwd en Natuurterreinen hebben een vaste plaats. Dat noemen we een geborgde zetel. Hieronder tref je de man-vrouwverdeling aan voor ons algemeen bestuur 2023 – 2027.

13 vrouwen (44,8%)
16 mannen (55,2%)

Als je alleen kijkt naar de gekozen zetels (dat zijn er dus 25 in totaal) dan komt de verdeling neer op:

12 vrouwen (48%)
13 mannen (52%)

Bij de vorige verkiezingen in 2019 telde het algemeen bestuur 9 vrouwen (31%), dat was destijds voor het waterschap al een ‘record’. Dit aantal is met afgelopen waterschapsverkiezingen gestegen naar in totaal 13 vrouwen (stijging van 13,8%). Een historische verklaring is lastig te geven. Wel ziet men dat partijen anders selecteren en hun partijlijsten er anders uitzien dan vroeger. Meer vrouwen op verkiesbare plekken en ook wat ‘jongere gezichten’ dan voorheen. De politieke partijen besteden hier zelf aandacht aan.

Overige feitjes op een rij

Ten opzichte van het vorige bestuur keren 12 van de 29 leden terug in het nieuwe algemeen bestuur.
Van de 8 partijen in dit nieuwe bestuur hebben er 5 een vrouw als lijsttrekker.
Van deze bestuurders wonen er 7 in het Drentse deel van het werkgebied en 22 in het Overijsselse deel.
Van de 13 vrouwen in het nieuwe bestuur, zijn er 11 gekozen met voorkeursstemmen.
Met een opkomst van 65 procent heeft WDO Delta het hoogste opkomstpercentage van alle 21 waterschappen. Dit percentage is ook ruim hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2019. Toen maakte 57,5 procent van de stemgerechtigden de gang naar de stembus.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren