Kunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaWestenholte

Stinspark wordt park met allure

Zwolle – Het definitief ontwerp voor het Stinspark is klaar. Het is geleverd door Strootman Landschapsarchitecten en Paul de Kort, beeldend kunstenaar. Wethouder Monique Schuttenbeld meldt dit aan de gemeenteraad van Zwolle in een nota.

Na het definitief ontwerp volgt nog een technisch ontwerp. Nu is de eerste stap gezet naar zichtbaar maken van de bijzondere historische achtergrond van deze plek. Op de plek van het huidige park heeft namelijk ooit het machtige kasteel van de heren van Voorst gestaan. In 1362 is het kasteel verwoest en nooit herbouwd. Het terrein is een archeologisch rijksmonument (het enige in Zwolle).

Hoe gaat het er uitzien?

Het ontwerp van het park is ambitieus. De archeologie vormt daarbij de basis. In het ontwerp worden de verschillende lagen zoals grachten, voorburcht en hoofdburcht van het kasteel weer zichtbaar en beleefbaar. De structuur van het ontwerp verwijst naar de vroegere plattegrond van het kasteel en zijn omgeving. Doordat de hoofd- en voorburcht zichtbaar worden gemaakt in het landschap ontstaan een natuurlijk amfitheater, dat een unieke plek biedt voor toneelvoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen.

Op de plek van de hoofdburcht komt een kunstwerk waar kinderen kunnen spelen. Door toevoegen van bomen en groen in het park en het vergroten van de watergangen wordt een klimaat robuust park gerealiseerd. Het hemelwater kan beter in de wijk opgevangen worden. Het toevoegen van bomen en groen maakt het park aantrekkelijk en verhoogt de leefbaarheid voor de wijk.
Verder zal veel zorg en aandacht zijn voor het toevoegen van beplanting waardoor de grachten uit de middeleeuwen weer zichtbaar worden gemaakt. Er is ruimte gereserveerd voor een hondenlosloopterrein, dierenweide en JOP.

Financiering

Er komt meer geld beschikbaar voor het beheren van het park en de gemeente heeft actief ingezet op ondersteuning van het park, bijvoorbeeld door cofinanciering. De Stichting Stinspark, van Voorst tot verder, heeft daarnaast nog een bedrag nodig van 138.000 euro om de realisering rond te krijgen. Dit wil zij verwerven door middel van fondsenwerving. Wanneer het bedrag er niet komt, zijn er nog mogelijkheden om het ontwerp minder duur te maken, bijvoorbeeld door goedkopere planten aan te schaffen of het niet realiseren van een brug.

Bewoners en raadsleden zijn geïnformeerd en dit blijft ook in de verdere loop van het proces gebeuren. Co-creatie is daarbij het toverwoord. Betrokkenen mogen meedenken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button