Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Sluitende begroting voor 2015

Zwolle presenteert een sluitende begroting voor 2015 en houdt ruimte om te investeren in de ontwikkeling van de stad. Zwolle toont veerkracht en vitaliteit en ontwikkelde zich de afgelopen jaren op sociaal en economisch terrein sterk. Het is de ambitie van het college om dit vast te houden en verder uit te bouwen. Het college zoekt daarbij de balans tussen investeren en de noodzakelijke bezuinigingsopgaven van € 2,8 miljoen in 2015 en € 11,2 miljoen in 2018 .
Vanaf 2015 krijgt de gemeente taken binnen het sociaal domein van het Rijk en de provincie overgeheveld. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden en moet deze met minder geld uitvoeren. Hierdoor en door de economische tegenwind ziet het college zich genoodzaakt om in 2015 2,8 miljoen extra te bezuinigen. Deze bezuinigingen worden uit uiteenlopende gemeentelijke uitgaven gehaald.

De stad gaat echter niet op slot, de ontwikkelingen in 2015 richten zich op veel terreinen, onder andere worden afspraken gemaakt over 400 extra sociale huurwoningen, werkt de gemeente samen met partners aan een banenplan, wordt een eigentijdse cultuuragenda opgesteld en wordt het stadsontwikkelfonds versterkt om initiatieven uit de stad mogelijk te maken.

Gesprek met de stad

Het college committeert zich aan een omvangrijke bezuinigingsopgave van € 11,2 miljoen in 2018. Dit vraagt om pijnlijke ingrepen die iedereen in de stad gaat merken. Het college gaat de komende maanden in gesprek met partners, ondernemers en inwoners om in de Perspectiefnota met voorstellen voor deze bezuinigingen te komen. Dit doet ze aan de hand van de vier agenda’s uit het coalitieakkoord: (1) toekomstbestendige stad, (2) sociale stad (3) ondernemende stad en (4) levendige stad.

Het resultaat van deze gesprekken en de uiteindelijke keuzes moet een gezonde boekhouding zijn die ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 14 november aanstaande.

Gerelateerde artikelen

Back to top button