CoronavirusEconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Schriftelijke vragen VVD Zwolle over verruiming TONK-regeling

Zwolle – De Zwolse VVD maakt zich zorgen dat ondernemers, werknemers of zelfstandigen die door corona een terugval in hun inkomen hebben, mogelijk onnodig dieper in de financiële problemen komen. Geld om ondernemers en (flex)werkers te ondersteunen in het betalen van hun vaste lasten blijft op de plank liggen. Om die reden wil zij dat de TONK regeling voor coronasteun (Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten) wordt uitgebreid.

Geringe toeloop

De zogenoemde TONK-regeling is te gebruiken wanneer mensen bijvoorbeeld hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Rotterdam, Den Haag en Utrecht verruimen de coronasteunregeling om iets te doen aan de geringe toeloop. Ook in Zwolle zou de gemeente moeten kijken hoe de TONK-regeling de mensen die er recht op hebben beter kan bereiken. De fractie van de VVD stelt daarom een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Onwenselijk

Zij wil weten het college het eens is met de VVD dat het onwenselijk is als steun waar ondernemers en andere huishoudens gebruik van kunnen maken, niet bij hen terecht komt. En of het college het beeld herkent dat, zeker in vergelijking met de TOZO-regeling, de aanvragen voor de TONK-regeling achterblijven.  Zo ja, is er een beeld wat daarvan de reden is? Hoeveel aanvragen had het College verwacht en hoeveel zijn er daadwerkelijk ingediend?

De VVD fractie vraagt vervolgens of het college bereid is om in navolging van Rotterdam, Den Haag en Utrecht de TONK-regeling te verruimen. En zo nee, waarom niet?
Indien het College dit gaat doen, wil de VVD weten of zij er dan voor zorg kan dragen om naar manieren te zoeken de regeling bij zo goed mogelijk proactief onder de aandacht te brengen en eventuele drempels weg te nemen. Er valt bijvoorbeeld te denken aan het bellen van ondernemers die ook van vorige regelingen gebruik hebben gemaakt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button