Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

PvdA: ‘Wat doet het college nu wel of niet aan energiebesparing bij bedrijven?’

Zwolle – Er zijn ruim negenhonderd Zwolse kantoren die vanaf 2023 allemaal energielabel C of beter moeten hebben. Terwijl er slechts iets meer dan honderd zijn die hier nu aan voldoen. En vervolgens geeft de wethouder Monique Schuttenbeld van energietransitie aan daar niet op te willen sturen. PvdA-fractielid Mart oude Egbrink is hoogst verbaasd. “Wat doet het college nu wel of niet aan energiebesparing bij bedrijven?” Daarover stelt de PvdA vragen.

Energieneutraal

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat ze uiterlijk in 2050 wil dat Zwolle helemaal energieneutraal is en dat alle energie duurzaam wordt opgewekt. Tussentijds doel is om in 2025 een kwart van alle energie duurzaam op te wekken en ook de CO₂-uitstoot met eveneens 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Mart oude Egbrink: “Dat kan alleen als je, naast energie opwekken, je volledig richt op energiebesparing. En precies daar laat het college van burgemeester en wethouders grote stappen liggen.”

Aanjagen

“Als bedrijven verleiden om aan energiebesparing te doen niet werkt, wordt het tijd om acties aan te jagen. Dat kan bijvoorbeeld via de energiecontroles van de Omgevingswet, waarvoor de gemeenteraad ook geld heeft vrijgemaakt”, zegt Mart oude Egbrink. “Wethouder Monique Schuttenbeld geeft namens het college in De Stentor van 17 maart 2021 aan dat ze de energiebesparing bij bedrijven en instellingen niet meer aanjaagt.”

“Is een onbegrijpelijke keuze wat de PvdA betreft.” Raadslid Mart Oude Egbrink

“We zetten vol in op energiebesparing bij huishoudens, maar het college weigert dit te doen bij bedrijven terwijl hier 68 procent van de Zwolse energiebesparing vandaan moeten komen.”

Zwabberbeleid

Begin februari gaf de wethouder op navraag van de PvdA nog aan dat ze wel degelijk inzet op energiebesparing bij bedrijven. De boodschap van wethouder Schuttenbeld in de Stentor bevreemdt raadslid Mart oude Egbrink dan ook zeer. “Wat doet het college nu wel en wat doet ze niet?” De vragen die de PvdA hierover stelt, moeten binnen enkele weken beantwoord worden.

Hier leest u de vragen: Art 45 vragen energiebesparing bij bedrijven.

Gerelateerde artikelen

Back to top button