Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Provincie geeft oordeel over taakuitvoering gemeente

Zwolle – Vanuit de wettelijke toezichthoudende taak van de provincie Overijssel, wordt jaarlijks een ‘oordeel’
gegeven over de taakuitoefening van de gemeente Zwolle. Sinds 2010 wordt jaarlijks een toezichtbeeld gecommuniceerd. Dit toezichtbeeld wordt geformuleerd binnen het afgesproken interbestuurlijk kader (zie Interbestuurlijk toezicht per gemeente – Provincie Overijssel).

Dit kader schept helderheid over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling en de verwachtingen van de
toezichthouder over de door de gemeente uit te voeren taken. Het interbestuurlijk kader is bedoeld om
in gezamenlijkheid de kwaliteit van de taakuitvoering te verhogen.

De taakvelden waar het interbestuurlijke toezicht betrekking op heeft, zijn Financiën, Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wro: Wet ruimtelijke ordening, Archief,  Huisvesting Statushouders en Monumenten.

Goedgekeurd

Voor het jaar 2022 heeft de provincie Overijssel het totaalbeeld groen afgegeven. Alle domeinen kleuren groen, wat betekent dat Zwolle op deze domeinen voldoet aan de in het toezichtkader gestelde criteria.

Ook in het vorige totaalbeeld IBT 2021 scoorde de gemeente op alle domeinen groen. Voor de domeinen Wabo Informatie- en archiefbeheer en Huisvesting statushouders geldt dat er verbeterpunten worden genoemd, waar de gemeente het komende jaar aan kan werken. Voor het domein Huisvesting statushouders is een verbeterpunt de grote achterstand uit de vorige periodes die weggewerkt dient te worden bovenop de wettelijke taakstelling voor 2022. De genoemde verbeterpunten zullen aan de orde komen tijdens de reguliere ambtelijke gesprekken tussen de provinciale en gemeentelijke domeintrekkers.

Wat nu verder

De uitkomsten geven geen aanleiding voor een apart bestuurlijk vervolgoverleg tussen de provincie
Overijssel en de gemeente Zwolle.

Gedurende het jaar zal verder op verschillende momenten de toezichtfunctie van de provincie Overijssel op de gemeente Zwolle vorm worden gegeven. Hierbij kan gedacht worden aan reguliere overleggen of het verstrekken van informatie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button