Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Prettige en veilige buitenruimte basis voor Zwols buitengeluk

Zwolle – Groen, straatmeubilair, vijvers, wegen, riolering, bruggen, kades, verkeerslichten en speelvoorzieningen. Onderdelen in onze buitenruimte waar we eigenlijk niet zo vaak bij stilstaan. Ze zijn er en ze moeten functioneren. Toch? Maar deze zogenoemde ‘kapitaalgoederen’ zijn veel meer dan dat.

Samen zorgen ze voor een goede, veilige en prettige leefomgeving in Zwolle. Ze zorgen voor ons buitengeluk. Goed beheer van de kapitaalgoederen en inspelen op ontwikkelingen maakt dat we de hoge kwaliteit van de leefomgeving behouden en verbeteren. Hoe we dat gaan doen en wat hiervoor nodig is, staat in de Nota Kapitaalgoederen buitenruimte 2023-2026. De nota is onlangs door het college van B&W aan de gemeenteraad aangeboden.

Genieten voor iedereen

Uitgangspunt van de nota is dat inwoners zich veilig en comfortabel moeten kunnen verplaatsen, bewegen en verblijven in de stad. We willen dat iedereen kan genieten van de ruimte om ons heen. We houden rekening met de groei van de stad, maar ook met het ouder worden van Zwolle zelf en de inwoners. We streven naar een levensloopbestendige inrichting van de stad. Daarnaast houden we in het beheer en de toekomstplannen rekening met ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaat, circulariteit, woningbouw en mobiliteit.

Fysiek en sociaal

Bij het beheer en de ontwikkeling van nieuwe plannen kijken we naar zowel fysieke als sociale aspecten. We kijken bij onderhoud of aanleg van nieuwe looproutes richting winkelcentra vanzelfsprekend naar de meest passende soort stenen. Maar ook of de tegels op die routes wel recht liggen en goed en veilig te gebruiken zijn door mensen die slecht ter been zijn of een vorm van dementie hebben. Wanneer we een park (her)inrichten zorgen we voor genoeg schaduwbomen voor tijdens hete dagen, maar ook of er genoeg straatmeubilair is, zoals bankjes of speelmateriaal, om elkaar te ontmoeten. En daar waar we materiaal kunnen hergebruiken en een andere bestemming kunnen geven doen we dat.

Arjan Spaans, wethouder Duurzame Stadsontwikkeling

“Ruimte wordt steeds belangrijker. Ook in Zwolle. Daarom moeten we juist nu extra aandacht hebben voor onze buitenruimte, die is immers voor iedereen belangrijk. We gaan met ons beleid en beheer voor een buitenruimte die geschikt is voor meer bewegen, ontmoeten en ontspannen, voor jong en oud. En die ook nog eens veilig is in de breedste zin van het woord: schoon, heel maar ook verkoelend en waterbestendig.”

Omgevingsvisie als kader

In 2021 is de ‘Omgevingsvisie, ons Zwolle van morgen, 2030’ vastgesteld. De Omgevingsvisie beschrijft hoe we willen dat Zwolle eruit komt te zien. Ook wordt per gebied aangegeven welk onderhoudsniveau nodig is. Soms wat meer, soms kan worden volstaan met iets minder. De nota Kapitaalgoederen geeft ook inzicht in de financiële consequenties van de ambities uit de Omgevingsvisie. Hierover wordt tijdens de begrotingsbehandeling 2024 besloten.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button