Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Politiek: CDA – College, groen beheer essentieel voor later

Dit is een bericht van het CDA in Zwolle


Op de voedingsbodem van vorige (CDA-)Colleges hebben we een mooie groene stad gecreëerd. Maar hoe willen we in de toekomst omgaan met het beheer van de openbare ruimte in onze gemeente Zwolle? CDA Zwolle plant enkele aandachtspunten.

Bewoners betrekken bij openbaar groen
De CDA fractie kan zich vinden in de beslisnota ‘actualisering openbare ruimte’. Het College geeft daarin aan om het gesprek met de stad aan te gaan, om daarmee ook ruimte te geven aan ideeën van inwoners. Nadenken over het gezamenlijk beheer, en daarna gezamenlijke uitvoering is goed voor de contacten in de buurt. Het moet maatwerk worden per wijk.

Dilemma: gras of struiken

Maar we hebben ook een paar opmerkingen. Want bezuinigingen komen om de hoek kijken. Zo heeft de gemeente aangekondigd dat 5 hectare struiken plaats maakt voor gras. Bewoners kunnen er zelf voor kiezen of ze toch de struiken staan en deze zelf onderhouden, of dat de gemeente alle gras maakt.

Sociale veiligheid van groen

Tijdens een werkbezoek bij senioren in Berkum bleek dat vooral oudere bewoners zich veiliger voelen met lage struiken achter hun huis in plaats van een grasstrook. Struiken zijn een natuurlijke barrière voor ongenode gasten. Maar juist ouderen kunnen dit extra onderhoud niet zelf uitvoeren. Hoe gaan we dit oplossen?

Hoe waarborgen onderhoud door buurt?

Zelf groen onderhouden in de buurt is een mooi plan maar voor hoelang gaat dit werken? Wàt is goed beheer? Wat gaan we doen als er meningsverschil in de wijk ontstaat over het beheer? En wat als de mensen ouder worden en na enkele jaren niet meer goed in staat zijn het zelf te doen. Hoe wordt het dan geregeld?

CDA: ‘College, denk toekomstgericht!’

1. Als je hier geen afspraken over maakt wordt het een rommel. En erger, de cohesie die we onder meer hopen te bereiken met dergelijke projecten, kan zonder goede afspraken leiden toe onenigheid in de buurt.
2. Een andere tendens is dat tuinen vol worden gelegd met bestrating. Bij grote hoeveelheden regen kan het water niet meer weg zakken. Het loopt dan naar de riolering die daar niet op is berekend.

Dus, neem ook duurzaam onderhoud mee in de gesprekken met de stad. Want toekomstbestendig zijn is ook dat we vooruit denken op tendensen. Voorkom problemen nu en extra kosten later.

Gerelateerde artikelen

Back to top button