Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Bijeenkomst evaluatie pilots Onderwijs en Jeugdhulp

Op 17 februari 2015 van 15.00 tot 17.30 uur organiseren het lectoraat Sturing in de jeugdzorg van Hogeschool Windesheim en het Kennis en Expertise Centrum van GGD IJsselland namens Gemeente Zwolle een bijeenkomst over de resultaten van de evaluatie van de pilots Onderwijs en Jeugdhulp NJG Zwolle.

Scholen bieden met ingang van dit schooljaar passend onderwijs en de gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hoe worden de werelden van onderwijs en jeugdhulp goed met elkaar verbonden?
Vooruitlopend op de veranderingen hebben er de afgelopen twee jaar diverse pilots plaatsgevonden binnen het Netwerk Jeugd en Gezin (NJG) in Zwolle. Deze pilots zijn geëvalueerd. Tijdens de bijeenkomst worden de pilots belicht en worden de voorlopige resultaten van het evaluatie-onderzoek gepresenteerd.

De bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van de verschillende pilots gepresenteerd. Gespreksonderwerpen zijn: Wat is belangrijk in de ondersteuningsstructuur op school bij preventief werken. Wat helpt in het verbinden van de twee verschillende werelden van het onderwijs en de hulpverlening. Hoe versterk je de driehoek ouder-school-kind, vanuit de visie positief opvoeden en opgroeien. En wat is belangrijk voor de toekomst?
De opbrengst van de bijeenkomst wordt betrokken bij de onderwijs-ontwikkelagenda’s.

Voor wie

De bijeenkomst is voor alle deelnemers aan de pilots, professionals, teamleiders en beleidsmakers van de organisaties van het NJG en samenwerkingspartners, directeuren en IBers/zorgcoördinatoren van PO, VO en MBO scholen in Zwolle en raadsleden.

Aanmelden

Bij Ria Schiltman, r.schiltman@ggdijsselland.nl. Vermeld bij de opgave uw naam, functie, organisatie en telefoonnummer.
De locatie van de bijeenkomst is nog niet bekend.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren