KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Op 3 juni debatteert de raad o.a. over het klimaatbeleid van de gemeente Zwolle

Zwolle – Hoe ambitieus moet het klimaatbeleid van de gemeente Zwolle zijn? Daarover debatteert de gemeenteraad maandag 3 juni. Ook debatteert de raad over het helpen van inwoners bij het vinden van betaald werk en over het plan van aanpak voor de nieuwe eventvoorziening.

Ambitiepakket energietransitie, 19:30 uur, TAK-zaal

De coalitie heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 (in plaats van 2050) klimaatneutraal te zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft een ‘ambitiepakket’ opgesteld. In dit ambitiepakket staan maatregelen die de gemeente kan nemen om de energietransitie te versnellen. Daar staat ook bij hoeveel die maatregelen kosten. De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over hoeveel geld hij beschikbaar wil stellen voor de maatregelen.

Lees hier de stukken die bij dit debat horen.

Visie arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid, 19:30 uur, Raadzaal

De visie op arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid beschrijft de uitgangspunten en doelen van Zwolle op deze beleidsterreinen voor de komende periode. De visie bouw voort op de visie uit 2013 en is een noodzakelijke herijking vanwege ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het rijksbeleid. In dit kader is geconstateerd dat de keten rond arbeidsparticipatie in Zwolle de afgelopen jaren onvoldoende heeft gefunctioneerd. De visie hangt ook samen met “De Zwolse Koers voor het Sociaal Domein 2024-2030”. In deze koers ligt de focus op het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven.

In de visie ligt de focus op inwoners met een uitkering op basis van de Participatiewet en wordt ingezet op curatief beleid. Dat houdt in dat de primaire inzet gericht is op inwoners, die (tijdelijk) geen betaald werk hebben. De gemeente wil in eerste instantie inwoners van Zwolle met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen in hun traject naar duurzame arbeidsinpassing.

Lees hier de stukken die bij dit debat horen.

Nieuwe procedure eventvoorziening, 21:15 uur, Raadzaal (besloten)

In juli 2023 is het besluit genomen om de verkoopprocedure ten behoeve van een nieuwe grootschalige eventvoorziening te stoppen. Op 25 maart 2024 nam de raad een besluit om kennis te nemen van de evaluatie van de verkoopprocedure. Het college kreeg daarbij de opdracht een voorstel voor een nieuwe grootschalige eventvoorziening uit te werken. Ook is de raad toegezegd dat het plan van aanpak hiervoor nog voor het zomerreces met de raad gedeeld wordt, zodat de raad het debat hierover nog voor de raad kan voeren.

Om vooraf als raad nog richting te kunnen meegeven voor dit plan van aanpak hebben de fracties van VVD, ChristenUnie en CDA een agenderingsverzoek ingediend om een raadsdebat hierover te kunnen voeren. Daarbij is de volgende debatvraag geformuleerd: Welke kaders, uitgangspunten en wensen wil de raad meegeven aan het college inzake de nieuwe procedure om te komen tot een nieuwe eventvoorziening?

Het is belangrijk dat de gemeente Zwolle een goede onderhandelingspositie heeft bij deze procedure. Om te voorkomen dat externe partijen gevoelige en vertrouwelijke informatie van de gemeente in handen krijgen, wordt de raad bij hoge uitzondering voorgesteld deze vergadering achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De vergadering start met een openbaar deel. U kunt zich aanmelden als inspreker tijdens dit gedeelte.

Lees hier het agenderingsverzoek voor dit raadsdebat.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op.

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button