Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Themadebat Zwolse gemeenteraad over o.a. vuurwerk

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond 27 mei 2024 bij elkaar voor een debat over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. De onderwerpen die het meest zijn geadresseerd zijn het vuurwerkbeleid en de ethische commissie.

Het CDA geeft haar complimenten voor het toegroeien naar een nieuw oud en nieuw. Zij hoopt echter dat het participatieproces voor het vinden van een goed alternatief voorspoedig verloopt. Zij hoopt dat er niet iets gebeurt waar inwoners nog niet aan toe zijn.

Veiligheid

De VVD richt haar bijdrage vooral op de veiligheidsparagraaf. Zij wil weten hoe het zit met extra bevoegdheden voor boa’s en hoe dit structureler gemaakt kan worden. Op basis waarvan is er gedoogbeleid, vraagt zij. Wat betreft vuurwerk wil deze partij dat het proces naar een vuurwerkvrije stad wordt stopgezet, omdat het een verspilling van tijd en geld is.

De ChristenUnie memoreert dat Zwolle een sociale stad is, waar inwoners erg betrokken zijn. Dat geldt ook voor het vieren van de jaarwisseling. De CU staat nog steeds achter de motie uit 2022 om de stad vuurwerkvrij te maken. Het is wel van belang dat dit geleidelijk gebeurt. Het proces is nu anderhalf jaar onderweg, en dat vindt deze partij best lang.

Centrale vuurwerkshow

De PvdA wil scherp zijn op vuurwerk, omdat het ieder jaar voor schade, letsel en overlast zorgt. Zij ziet dat er heel veel mensen zijn die van het vuurwerk af willen. Zij wil van de burgemeester horen waarom deze schrijft dat hij niet gaat zorgen voor een centrale vuurwerkshow. Burgemeester Snijders antwoordt daarop dat dit komt omdat de gemeente nooit zelf haar evenementen houdt, maar deze altijd uitbesteedt.

GroenLinks vindt dat de ethische commissie goed bezig is, met een operationele lens. De partij wil dat de commissie een lijst met onderwerpen krijgt toegestuurd, maar ook zelf onderwerpen mag kiezen om over te adviseren. De digitalisering van de samenleving is goed op weg, zegt deze partij, maar het is daarbij belangrijk om vast te houden aan waarden. Software zou altijd onder een open licentie en transparant beschikbaar moeten zijn.

Oud zeer

Swollwacht legt de vinger op de zere plek van het vuurwerkbeleid: Er zijn tot nu toe 33 ideeën ingestuurd voor een alternatieve oud en nieuw viering, en 1300 handtekeningen onder de petitie om het consumentenvuurwerk te laten blijven. Volgens burgemeester Snijders is dit een getalsmatige benadering, die geen recht doet aan de werkelijke verhoudingen. Ook praat de partij over het risico van misbruik van digitale gegevens. Het archief moet op orde zijn, zodat iedereen (beleids) informatie zou kunnen opzoeken.

D66 sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks over de ethische commissie en en hoopt op voldoende capaciteit voor goede archieven. Dat is van belang voor het vertrouwen van  inwoners op de overheid. Bij digitalisering zijn er richtinggevende principes nodig vanuit de gemeenteraad en een menselijke maat in de uitvoering. De partij is blij dat het kindercollege en de jongerenraad betrokken zijn bij het proces rond vuurwerk.

Generatieve AI

De PvdD ziet dat er nog altijd veel schade, letsel en overlast is door de oud en nieuw viering. Zij hekelt dit. Daarom roept zij Zwollenaren nogmaals op om vooral ideeën in te zenden voor een alternatieve oud en nieuw viering. Wat betreft de ethische commissie kijkt deze partij vooral naar generatieve AI. Het genereren van deze informatie kost absurd veel energie, vooral bij data centers, en geeft niet eens altijd kloppende data. Ook is er heel veel drinkwater nodig voor dit proces, terwijl de verkrijgbaarheid van drinkwater onder druk staat vanwege het klimaatprobleem.

De SP neemt het op voor de archieven, in het belang van een transparante overheid. Door personeelsgebrek is er te weinig beschikking over sommige gegevens.

Reactie wethouder Arjan Spaans

Wethouder Arjan Spaans erkent het risico op cybercriminaliteit, en dat is niet alleen in Zwolle. Op verschillende plekken wordt dit aangepakt. Open source software is in de regel het gebruik. Wat betreft de ethische commissie gaat er zeker gekeken naar de menselijke maat. Data kosten inderdaad veel energie, zegt deze wethouder. Investeringen moeten daarom een doel dienen. Daarvoor heeft de wethouder geen motie nodig.

Reactie wethouder Paul Guldemond

Volgens deze wethouder zijn de archieven niet op het niveau dat men wil. Er is wel een basisniveau. Later dit jaar komt er een plan van aanpak. Een achterstand moet men voorkomen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button