KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Op 27 mei debatteert de raad o.a. over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Zwolle – Op 27 mei debatteert de gemeenteraad over verschillende onderwerpen in drie themadebatten. Lees in dit bericht wat een themadebat is en welke themadebatten er maandag zijn. Ook deelt de gemeente de onderwerpen die aan de orde komen, hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u de vergadering kunt volgen.

Wat is een themadebat

Tijdens een themadebat gaan de raadsleden met elkaar in debat over een bepaald thema. Er staan verschillende informatieve nota’s rondom het thema op de agenda. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat hun standpunten rond het thema en de nota’s delen en strategische en inhoudelijke vragen stellen aan het college. Ook kunnen zij moties aankondigen en met elkaar bespreken.

Op 27 mei zijn er drie themadebatten

Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid: start om 19:30 in de raadzaal
Economie, Werk & Inkomen: start om 21:10 in de raadzaal
Fysieke leefomgeving: start om 19:30 in de Thomas à Kempiszaal

Wat wordt er 27 mei besproken

Voor het themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid staan 6 nota’s op de agenda:

Ethische commissie Digitalisering
Stand van zaken uitvoering motie Zwolle Vuurwerkvrij
Archiefinspecties Gemeente Zwolle + Verbonden Partijen 2023
Handhavingsnota veiligheid en openbare ruimte
Richtinggevende Principes voor Digitalisering in de Samenleving
Evaluatie jaarwisseling 2023-2024

Lees alle nota’s online

Voor het themadebat Economie, Werk & Inkomen staan 4 nota’s op de agenda:

Kabinetsbesluit Regiodeal Regio Zwolle 5e tranche
Behouden van Jonge Ambtenaren (motie)
Dubbele betaling minimavergoedingen
Aanbesteding 2 reclamemasten (25m hoog)

Lees alle nota’s online

Voor het themadebat Fysieke Leefomgeving staan 9 nota’s op de agenda:

Startnotitie Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie
Stand van zaken basis op orde recreatieplassen
Kaderbrief begroting 2025 Omgevingsdienst IJsselland
Jaarverslag 2023 Omgevingsdienst IJsselland
Versobering busvervoer
Plan van aanpak naar een Zwols Programma Erfgoed
Evaluatie proeftuin verkeer Stadshagen
Regionaal uniform beleid VTH Omgevingsdienst IJsselland 2024 en Handhavingsstrategie taken Omgevingsdienst
Vaststelling bijzondere bomen

Lees alle nota’s online

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op.

Live meekijken

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button