KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Op 10 juni besluit de gemeenteraad o.a. over Subsidieregeling Woningisolatie Zwolle

Zwolle – Op 10 juni is er een besluitvormend raadsplein van de gemeenteraad. Deze ronde is vanaf 19.30 uur, in de Raadzaal. Daarvoor is er vanaf 18:30 uur Gast van de Raad, waar inwoners een kijkje achter de schermen van de raad krijgen. In dit bericht delen we de onderwerpen die aan de orde komen, hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u de vergadering kunt volgen.

Gast van de Raad, 18:30 uur, TAK-zaal

Gast van de Raad is een kijkje achter de schermen van de raad. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Een uur voorafgaand aan de vergadering krijgen de deelnemers uitleg over hoe de raad werkt en over de onderwerpen die die avond op de agenda staan. Daarna kunnen de deelnemers vragen stellen aan raadsleden en de wethouder die aanwezig zijn. Na afloop kunnen de deelnemers (een deel van) de vergadering van de gemeenteraad volgen vanaf de publieke tribune.

Ook deelnemen aan Gast van de Raad? Van harte welkom! Meld u aan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Besluitvormingsronde, 19:30 uur, Raadzaal

De gemeenteraad besluit op 10 juni over de volgende voorstellen:

Beëdiging tijdelijk raadslid ChristenUnie

Aanvraag BUIG Vangnetuitkering 2023

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Assendorp, Venestraat 20a/Derk Buismanstraat 23

Voorbereidingskrediet bouwteamovereenkomst warmtenet eerste warmte eiland

Beschikbaar stellen ontvangen Rijksmiddelen SpUk Lokale Aanpak Isolatie voor Subsidieregeling Woningisolatie Zwolle 2024

Instemmen met Wijziging GR sociale recherche

Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024, begroting en kaderbrief 2025 GBLT

Wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT

Veiligheidsregio-jaarstukken 2023/kadernota 2025/programmabegroting 2025

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland

Zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland

Zienswijze programmabegroting 2025 en jaarrekening 2023 GGD IJsselland

2e Wijziging gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland

Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst IJsselland

Afhandeling raadsbrieven themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid

Afhandeling raadsbrieven themadebat Fysieke leefomgeving

Afhandeling raadsbrieven themadebat Economie, Werk & Inkomen

Afhandeling raadsbrieven beantwoording art. 45 vragen

Bekijk de agenda en stukken online.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. U kunt de raadsleden ook per mail iets meegeven. U vindt de contactgegevens op onze website.

Live meekijken

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button