Nieuws uit ZwolleOekraïnePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Nog meer plekken voor Oekraïense vluchtelingen

Zwolle – Op dit moment zijn gesprekken gaande voor het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit
Oekraïne in leegstaande kantoorgebouwen op Oosterenk en in de omgeving van de IJsselhallen voor
een periode van tenminste een half jaar. Eerder werd al bekend dat er vluchtelingen gehuisvest gaan worden in het Dominicanenklooster en in Berkumstede.

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben tot nu toe een plek gevonden bij gastgezinnen en op opvangplekken elders in Nederland. Vanaf 11 maart kunnen in de regio 900 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen bij Summercamp Heino. Vanaf 25 maart worden deze vluchtelingen op andere plekken in de regio opgevangen. Daarnaast kunnen in de regio 100 vluchtelingen worden opgevangen bij de Imminkhoeve in Lemele.

Meeleven

De oorlog in Oekraïne komt steeds verder de Zwolse samenleving in. De Zwolse burgers leven sterk mee met de Oekraïners. Ze hebben zorgen, bieden zich aan voor hulp en hebben vragen. Overal in de stad worden door burgers en organisaties initiatieven ontplooid en voorbereid. Goederen voor de Oekraïne en Oekraïense vluchtelingen worden ingezameld, woonruimten en gastgezinnen voor vluchtelingen worden aangeboden, geld wordt ingezameld, vrijwilligers gezocht, kerken hebben speciale aandacht voor de situatie in Oekraïne, etcetera.

De gemeenteraad en het college hebben al snel na het begin van de oorlog in Oekraïne uitgesproken
mensen in onze stad te willen opvangen die op de vlucht zijn. Want dat past bij Zwolle. De gemeente
Zwolle voelt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
en het bieden van zorg en onderwijs, samen met de partners in de stad. Verschillende particuliere
initiatieven hebben reeds geleid tot opvang van enkele tientallen vluchtelingen in de gemeente Zwolle.

Volledige hulp

De gemeente Zwolle neemt ook haar verantwoordelijkheid en is op zoek naar diverse locaties om uiteindelijk  honderden Oekraïners op te kunnen vangen. Naast de opvang is ze ook met partners in de stad in gesprek om de diverse voorzieningen, zoals onderwijs en zorg voor deze mensen te organiseren.
Inmiddels is er een e-mail adres opengesteld oekraïne@zwolle.nl en een pagina op de website van de
gemeente Zwolle met actuele informatie (www.zwolle.nl/oekraine).

De Veiligheidsregio’s hebben de opdracht om minimaal 1000 Oekraïense vluchtelingen binnen twee weken op te vangen of zoveel sneller als mogelijk en na die twee weken nog eens 1000 additionele opvangplekken te realiseren.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button