EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Forse stijging waterschapsbelasting: gemiddeld 49 euro per jaar meer

De inwoners en bedrijven in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaan volgend jaar meer betalen voor het waterbeheer. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op dinsdag 21 november de begroting 2024 vastgesteld, waarin een stijging van de belastingtarieven is opgenomen. De belangrijkste oorzaken zijn de hogere kosten voor personeel, energie, materialen en digitalisering, en de grotere opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, afvalwaterzuivering en klimaatadaptatie.

Een gemiddeld gezin met een eigen huis ter waarde van 250.000 euro betaalt in 2024 ongeveer 49 euro per jaar meer aan het waterschap.

 

Een gemiddeld gezin met een eigen huis ter waarde van 250.000 euro betaalt in 2024 ongeveer 49 euro per jaar meer aan het waterschap. Een alleenstaande huurder gaat ongeveer 22 euro per jaar meer betalen. De belasting voor natuurorganisaties met 100 hectare natuurterrein stijgt het komende jaar met 40 euro. Voor agrarische bedrijven met gebouwen ter waarde van 400.000 euro en 40 hectare grond gaan de kosten in 2024 met 131 euro omhoog.

Het waterschap zegt dat het werk duurder en ingewikkelder wordt door de situatie in de wereld, waar sprake is van schaarste aan gas, elektriciteit, brandstof, andere grondstoffen en personeel. Ook speelt het veranderende klimaat een grote rol, waardoor het waterschap meer moet doen om overstromingen, droogte, hittestress en watervervuiling te voorkomen of te beperken. Het waterschap streeft ernaar om sober en doelmatig te werken, maar kan niet voorkomen dat de lasten voor de belastingbetalers toenemen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button