Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Knelpunten woningen ouderen onderzocht

Ouderen willen nog steeds langer zelfstandig blijven wonen

Zwolle – Het onderzoek van bureau Companen naar de woonsituatie van ouderen in Zwolle wordt gebruikt als onderlegger voor het Programma Wonen en Zorg van de gemeente. Dat blijkt uit een nota die wethouders Ed Anker en Dorrit de Jong sturen naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het aantal ouderen in Zwolle zal volgens het onderzoek -zoals gelijk aan het landelijk beeld- de komende jaren sterk gaan groeien. In 2020 waren er ca. 22.000 65-plussers in Zwolle, in 2040 zal dit aantal oplopen tot bijna 31.500. Met de grotere groep “oudere ouderen” stijgt ook het aantal mensen met een zorgvraag. Er is te zien dat senioren steeds vaker en steeds langer zelfstandig blijven wonen, ook als zij zorgbehoeftig worden.

Woningen speciaal voor senioren

Dat vraagt om aanpassingen in het woningaanbod: meer “geschikte” woningen voor senioren, meer geclusterde woonvormen, meer plekken in woonzorgvoorzieningen. Tegelijkertijd vraagt het om aanpassingen in het aanbod aan zorg en ondersteuning in de buurt. Tot 2030 worden in Zwolle ongeveer 10.000 woningen gebouwd. Het is van belang om hier (betaalbare) woningen en woonvormen voor senioren aan toe te voegen.

Toekomstscenario’s

In het onderzoek zijn diverse toekomstbeelden geschetst voor de vraagontwikkeling, zoals:
– Gemengde woonwijken: meeste ouderen blijven wonen in de eigen woning, eventueel met
woningaanpassingen, een relatief kleine groep ouderen kiest voor geclusterd wonen.
– Doorstroming: meeste ouderen blijven wonen in de huidige woning, een groot deel (vitale) ouderen
kiest voor geclusterd wonen en de vraag naar verpleeghuizen neemt af.
– Inclusieve verandering met zware zorg aan huis: het verpleeghuis wordt palliatieve zorg, in elke
wijk wordt intensieve zorg aan huis geleverd vanuit kleinschalige woonvormen, het aanbod aan
geschikte en geclusterde woningen wordt per wijk afgestemd.

Op basis van de enquêtes onder het burgerpanel en de gesprekken met diverse zorg- en woningaanbieders en afvaardiging van seniorenraad en huurdersverenigingen lijkt het toekomstbeeld ‘inclusieve verandering’, het meest realistische toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld sluit aan bij de wens van ouderen om zo lang mogelijk de eigen regie over het leven te ervaren: zij willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De inzet van technologie en een bijdrage in informele zorg maken dit mogelijk.

Opgaves

Naast de kwestie hoe vraag en aanbod zich in getalsmatige zin tot elkaar verhouden, is het ook
belangrijk om te bekijken in hoeverre het huidige aanbod verder voldoet aan de kwalitatieve vraag
van ouderen in Zwolle. Er is een duidelijkere behoefte aan particuliere huur- en koopwoningen, en de vraag naar woningen in de vrije sector huur ligt voornamelijk tussen €750 en €850 per maand en de vraag naar koopwoningen concentreert zich vooral tussen 300k en 500k.

De verwachting is ook dat in de komende jaren een groter deel van de bewoners van geclusterde woonvormen zal kampen met een mobiliteitsbeperking. Naast de behoefte aan woonconcepten, zoeken ouderen diverse voorzieningen in en rondom hun woning. Denk daarbij aan een gezamenlijke entree (evt. met receptie), de aanwezigheid van een huismeester, een ontmoetingsruimte, of de aanwezigheid van voorzieningen zoals een
fysiotherapeut, thuiszorgpost of kapper. Lang niet alle wooncomplexen voldoen aan al deze kenmerken.

Om de gewenste diversiteit te bereiken is co-creatie een goede mogelijkheid, waarbij corporaties sociale huurwoningen ‘turnkey’ afnemen van ontwikkelaar. Het is vooral belangrijk om oog te hebben voor het welzijn,
zingevingsvraagstukken van ouderen en het voorkomen van eenzaamheid. Wat betreft mantelzorg is het nodig het sociaal (en digitaal) netwerk rondom de mantelzorger te verstevigen en respijtzorg aan huis te
bieden. Zo heeft de mantelzorger straks meer opties om op terug te vallen.

Technologie kan er niet alleen voor zorgen dat ouderen een verhuizing kunnen uitstellen, maar vooral dat zij comfortabeler en veiliger kunnen wonen – of dit nu in een instelling is of in een reguliere woning. In tijden van arbeidsmarktkrapte is de inzet van technologie daarnaast een bittere noodzaak om de zorg behapbaar te houden.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button